PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het lage-anteriorresectiesyndroom na een totale mesorectale excisie: wat zijn de risicofactoren?
Author(s): HOEDEMAKERS S, HOUBEN B, BOUCKAERT W, KNOL J, SERGEANT G, VANGERTRUYDEN G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 74    Issue: 5   Date: 2018   
Pages: 349-357
DOI: 10.2143/TVG.74.05.2002542

Abstract :
Een 51-jarige man biedt zich na een totale mesorectale excisie (TME) meermaals aan op de controleraadpleging met persisterende functionele klachten. De symptomen worden na een initieel afwachtende houding gekaderd in het lage-anteriorresectiesyndroom (LARS).
Aan de hand van deze casus en aanvullingen uit de literatuur worden de risicofactoren voor het syndroom geïllustreerd, alsook de prevalentie, de pathofysiologie, de diagnose en de huidige behandelingsmogelijkheden. Het niveau en het stadium van de rectumtumor, de heelkundige schade, een lager anastomoseniveau, de reconstructietechniek, de aanleg van een stoma en (neo)adjuvante therapie vormen tot op heden de belangrijkste risicofactoren voor LARS.


Low anterior resection syndrome after total mesorectal excision: what are the risk factors?
A 51-year-old man repeatedly presents with persisting functional problems after a total mesorectal excision. After an initially conservative management, his symptoms are finally classified as low anterior resection syndrome (LARS). LARS is a frequent and disabling condition affecting 50-70% of the patients after a total mesorectal excision on the long term. Describing the risk factors could be a first step towards prevention and management of the syndrome. Risk factors for LARS are illustrated by this case and complemented by literature. The prevalence, pathophysiology, diagnosis and current therapeutic options are also discussed. Currently, the level and stage of the tumor, resection, anastomotic level, reconstruction technique, construction of a stoma and (neo)adjuvant therapy are the most important risk factors for LARS.


download article
34.204.176.189.