PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Folia Pharmacotherapeutica
Author(s):
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 24   Date: 2017   
Pages: 1511-1520
DOI: 10.2143/TVG.73.24.2002483

Abstract :
Er werd in de Folia al meerdere keren ingegaan op de plaats van de verschillende orale anticoagulantia. Als langdurige preventie van trombo-embolische events met orale anticoagulantia aangewezen is, is het zeker belangrijk een weloverwogen afweging te maken bij de keuze van het orale anticoagulans en er steeds over te blijven waken om de aangepaste dosis te gebruiken. In het geval van vitamine K-antagonisten wordt de dosering afgestemd op de INR en weet men dat er een optimaal efect wordt bereikt indien de INR binnen bepaalde grenzen blijft. Voor de directe orale anticoagulantia (DOAC’s) zijn er een aantal factoren die dosisaanpassingen noodzakelijk kunnen maken, zoals bijvoorbeeld veranderingen van de nierfunctie. Men moet de dosering aanpassen volgens de aanbevelingen in de SKP’s, maar in de praktijk wordt vastgesteld dat dit niet altijd correct gebeurt. In deze Folia wordt ingegaan op de factoren waarmee men rekening moet houden bij de dosisbepaling van DOAC’s en welke moeilijkheden er hierrond nog zijn.
Lichte sedatie met een lachgas-zuurstofmengsel kan een optie zijn bij een tandheelkundige ingreep. Om dit in de praktijk goed te gebruiken moet men zich ten volle bewust zijn van de voor- en nadelen en mogelijke contra-indicaties voor patiënt en zorgverstrekker. Dit wordt in deze Folia uitgebreid besproken.


download article
3.80.4.76.