PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Objectiveren van risico bij een myocardinfarct zonder ST-elevatie: een casus op de spoedgevallendienst
Author(s): DULLAERT M, DE MIL I, VOET J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 23   Date: 2017   
Pages: 1455-1464
DOI: 10.2143/TVG.73.23.2002475

Abstract :
De term “acuut coronair syndroom” (ACS) wordt gebruikt als verzamelnaam voor verscheidene coronaire aandoeningen, gaande van instabiele angor tot het myocardinfarct met en zonder ST-elevatie (respectievelijk STEMI en NSTEMI). De diagnose en het risico-oordeel van de arts zijn gebaseerd op de anamnese, het klinische onderzoek, het electrocardiogram (ecg) en de bloedresultaten. In het geval van een STEMI is dringende revascularisatie noodzakelijk, terwijl het management van instabiele angor of een NSTEMI meer accurate risicoscoring vereist. In hoeverre deze objectieve risicometingen in de praktijk daadwerkelijk gebeuren, is niet geweten. De mogelijke risicovoorspellende instrumenten worden besproken en vergeleken. Om het risico op ischemie of sterfte bij een ACS in te schatten is de GRACE-score (“Global Risk for Acute Coronary Events”) de meest betrouwbare schaal, terwijl de HEART-score (“History, ECG, Age, Risk factors, Troponin”) meer de nadruk legt op het evalueren van retrosternale pijn en dus het meest geschikt is voor een snelle triage.


Objective risk scoring in patients with a non-st-elevated myocardial infarction: a case on the emergency department
Early risk stratification is crucial when it comes to patients with a suspected Acute Coronary Syndrome (ACS). Risk assessment is based on the patient’s history and physical examination, ECG results and levels of serum biomarkers. In patients with a Non-ST-elevated Myocardial Infarction (NSTEMI) key management decisions require more accurate risk prediction tools.
The case of a patient with a NSTEMI at the emergency department is presented. The treatment is compliant with the guidelines, except for an objective risk scoring. Different tools such as TIMI, PURSUIT, GRACE, FRISC and the HEART score can calculate the risk of ischemia or death. Studies show that the GRACE is the most reliable tool for risk stratification. A score of > 140 indicates a high risk of MI or mortality and predicts long-term outcome in the framework of an ACS. Subsequently, it predicts the benefits of an invasive procedure. In the case discussed here the patient has a score of 197. The procedure shows a stenosis (95-99%) of the right coronary artery.
Usage of the GRACE-score as a risk tool could support an objective decision regarding the timing for a coronarography. In a more early stage, the HEART-score can be used as a triage tool to identify ACS in patients with chest pain.
This case is no evidence based medicine but it does emphasise the need of having an objective measurement tool such as GRACE and HEART, next to an ECG, biochemical markers and ultrasound. The scores must be calculcated with respect to the clinical context and comorbidities.


download article
34.225.194.144.