PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Blastletsels: een overzicht van de trauma’s waarop men bedacht dient te zijn na een explosie
Author(s): VANDER LINDEN L, BRONSELAER K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 23   Date: 2017   
Pages: 1445-1454
DOI: 10.2143/TVG.73.23.2002474

Abstract :
De aanslag op 22 maart 2016 in Brussel leidde onder meer tot het besef dat ook hier, in België, kennis over “blastletsels” van belang kan zijn. Verwondingen door een explosie vormen namelijk een uitdaging op het niveau van triage, diagnostiek en behandeling. Blastletsels worden opgedeeld in vier categorieën: primaire, secundaire, tertiaire en quaternaire letsels. Deze categorieën worden respectievelijk veroorzaakt door de “blast wave”, projectielen, de “blast wind” en hitte. Vele blastletsels kunnen op dezelfde manier benaderd worden zoals typische penetrerende of stompe trauma’s. Primaire letsels daarentegen zijn van geheel andere aard. Hierbij is het belangrijk om te weten dat de blast wave voornamelijk met lucht gevulde organen zal beschadigen. Beeldvorming is bij het merendeel van de patiënten nodig, alleen al om de locatie van metalen fragmenten (shrapnels) te achterhalen. Bijkomend kunnen we vaststellen dat het gebruik van tourniquets, zoals na de aanslagen in Brussel, het concept van “damage control” ten goede komt.


Blast injury
The devastating terrorist bombings in Brussels on March the 22th of 2016 pointed out that every physician involved with emergency care needs to understand the unique injury patterns and management of people injured by an explosion.
Injuries resulting from “improvised explosive devices” (IEDs) can be caused by the actual blast wave, flying debris, the blast wind or thermic reaction, respectively categorized as primary to quaternary injuries. Different body systems are affected and managed differently.
The use of tourniquets in terrorist bombings is highly recommended, as haemostasis is of great importance in the concept of damage control.


download article
3.214.184.250.