PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Bloeddrukmeting anno 2017
Author(s): DE BACKER T, HEUTEN H, PERSU A, SCHOORS D, VERHAMME P, STAESSEN JA, NAMENS HET BELGISCH HYPERTENSIECOMITÉ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 23   Date: 2017   
Pages: 1435-1444
DOI: 10.2143/TVG.73.23.2002473

Abstract :
Hypertensie (HT) is de belangrijkste omkeerbare cardiovasculaire risicofactor. Een rationele aanpak van HT vereist dat op de eerste plaats de bloeddruk (BD) correct wordt ingeschat. Studies met cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit als eindpunt toonden onweerlegbaar aan dat dit enkel kan wanneer BD buiten een medische omgeving (“out-of-the-office”) gemeten wordt. Meting van de 24 uur ambulante bloeddruk (ABDM) met een draagbare en programmeerbare monitor is in dit opzicht een “conditio sine qua non”. Enkel deze techniek levert correcte en volledige informatie over het cardiovasculaire risico en over de noodzakelijkheid om bloeddrukverlagende geneesmiddelen op te starten of aan te passen. Enkel ABDM geeft de arts informatie over de aanwezigheid van geïsoleerde nachtelijke HT, episoden van hypotensie, of gemaskeerde HT (een normale consultatiebloeddruk maar HT tijdens ABDM). Gemaskeerde HT komt voor bij 15% van de Vlaamse bevolking, maar draagt een risico vergelijkbaar met HT op raadpleging bevestigd door ABPM. Bovendien is ABDM kosteneffectief. Tot besluit, anno 2017 is ABPM noodzakelijk voor de diagnose van HT en het correct voorschrijven van bloeddrukverlagende geneesmiddelen. Tot op heden vond de Belgische ziekteverzekering geen middelen om door terugbetaling de toegang tot ABDM voor iedereen open te stellen.


Blood pressure measurement anno 2017
The rational management of hypertension (HT) inevitably starts with accurate measurement of blood pressure (BP). Event-driven studies overwhelmingly indicated that out-of-the-office BP monitoring is a prerequisite for risk stratification and for identifying the need of initiating or adjusting antihypertensive drug treatment. 24-H ambulatory BP monitoring is the preferred method of BP measurement. It addresses major issues not covered by conventional or automated office BP measurement or home BP monitoring, such as reliably diagnosing nocturnal HT (the window of the day during which BP is most predictive of adverse cardiovascular outcomes), hypotension, or masked hypertension. This last condition affects 15% of the general populations and carries a risk equal to that of HT on both office and out-of-the-office BP measurement. Moreover, 24-h ambulatory BP monitoring is cost-effective. In conclusion, the overall evidence now overwhelmingly shows that ambulatory BP monitoring is mandatory for the proper management of HT. Health care providers should therefore facilitate access to this technique in both primary and specialized care.


download article
34.225.194.144.