PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een zeldzame verwikkeling van infectieuze endocarditis
Author(s): MALY M, PETROVIC M, VAN DEN NOORTGATE N, PIERS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 17   Date: 2017   
Pages: 1054-1058
DOI: 10.2143/TVG.73.17.2002406

Abstract :
Deze gevalbespreking betreft een 91-jarige patiënte die zich op de dienst spoedgevallen aanmeldde na een val met invaliderende laaglumbale rugpijn en een aanhoudend matig inflammatoir bloedbeeld. Gezien het blijvend inflammatoire bloedbeeld werden bloedkweken afgeprikt. Die bleken positief voor Streptococcus gallolyticus, een groep D-streptokok. Ter verdere diagnostiek van de niet-beterende rugpijn werd een MRI-scan uitgevoerd die de destructie van de wervelcorpora van L1 en L2 met een wekedeleninflammatie ter hoogte van deze niveaus in het licht stelde, wat de diagnose van spondylodiscitis bevestigde. De uitgevoerde echocardiografie bij deze patiënte met een gekend systolisch geruis doch zonder cardiale voorgeschiedenis, bevestigde een endocarditis. Vervolgens werd therapie met relatieve bedrust, adequate pijnstilling en intraveneus penicilline en gentamycine gestart, met een gunstige evolutie van de pijnklachten en het inflammatoire bloedbeeld.
In de beschouwing wordt een beknopt overzicht gegeven van de recente literatuur aangaande de relatie tussen endocarditis en spondylodiscitis.


A case of rare complication of infectious endocarditis
In this case-report, a 91-year-old female patient presented with invalidating lumbar back pain and persisting high inflammatory markers, after a fall. Since the back pain was not improving and given the persisting inflammatory results, hemocultures were blindly taken which proved positive for Streptococcus gallolyticus. An MRI scan visualized the destruction of the vertebral bodies L1 and L2 with an inflammation of the soft tissue, which could confirm the diagnosis of spondylodiscitis. In this patient with a systolic murmur but without history of heart disease, endocarditis was diagnosed via echocardio­graphy. Therapy consisted of bed rest, adequate pain relief and intravenously administered penicillin and gentamycin. This treatment had a favorable evolution on the pain and inflammatory markers.
In the discussion, a brief review of the recent literature has been given concerning infectious endocarditis and spondylodiscitis.


download article
3.80.4.76.