PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verpleegkundig specialisten in Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen: hun functie-inhoud
Author(s): VAN HECKE A, BEECKMAN D, VERHAEGHE S, DECOENE E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 17   Date: 2017   
Pages: 1036-1048
DOI: 10.2143/TVG.73.17.2002404

Abstract :
De huidige ontwikkelingen in de geneeskunde, de verpleegkunde en de organisatie van de gezondheidszorg, alsook de nadruk op kosteneffectiviteit gecombineerd met complexe gezondheidsbehoeften vormen een grote uitdaging voor het gezondheidszorgsysteem. Om hier een antwoord op te bieden, worden hoog opgeleide en gespecialiseerde verpleegkundigen ingezet, zoals verpleegkundig specialisten. Deze professionals hebben als doel om aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde, specialistische klinische kennis en vaardigheden de diepgang en innovatie van de zorg en de verpleegkunde te bewerkstelligen.
Het is echter onduidelijk wat de functie-inhoud effectief is van de verpleegkundig specialisten in Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen. In dit onderzoek wordt de functie-inhoud van 58 verpleegkundig specialisten in Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen in kaart gebracht door middel van een gevalideerde vragenlijst. Verschillen volgens het type ziekenhuis waarin men tewerkgesteld is, het tewerkstellingspercentage van de verpleegkundig specialist en het aantal jaren waarin deze werkzaam is als verpleegkundig specialist in het specialisme, worden gerapporteerd. Dit artikel wil een bijdrage leveren om een gegronde discussie te kunnen voeren over functiedifferentiatie en taakherschikking in de zorg en geeft andere zorgverleners, onder wie artsen en beleidsmakers, zicht op de huidige functie-inhoud van de verpleegkundig specialist.


Advanced practice nurses in Flemish general and teaching hospitals:their task package
The current evolutions in medicine and healthcare organisation, as well as the emphasis on cost-effectiveness in healthcare combined with the increase of complex healthcare needs are challenging for our healthcare system. To address this challenge, highly educated and specialised nurses, such as advanced practice nurses, are introduced. By means of scientifically underpinned specialised knowledge, skills and competences, these healthcare professionals should enhance the expansion, advancement and innovation in nursing care.
So far, it is unclear which task package is performed by advanced practice nurses in general and teaching hospitals in Flanders. In this study, the task package of 58 advanced practice nurses in Flemish general and tea­ching hospitals is described. A validated questionnaire was used for data collection. Diffe­rences between the type of hospital, work percentage, and number of years working as an advanced practice nurse in their specialised domain are reported. This article intends to give an insight in the task package of the
advanced practice nurses and to facilitate a profound discussion with all relevant stakeholders – including hospital management, doctors/specialists, other healthcare workers and patients – about function differentiation and task shifting.


download article
3.236.59.63.