PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Risicofactoren en preventie van pelvische lymfocele na urologische heelkunde
Author(s): BEYSENS M, VAN BRUWAENE S, BILLIET I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 17   Date: 2017   
Pages: 1014-1020
DOI: 10.2143/TVG.73.17.2002401

Abstract :
Pelvische lymfadenectomie (“pelvic lymph node dissection” – PLND) wordt door urologen het vaakst uitgevoerd in de behandeling van prostaatcarcinoom, maar ook samen met radicale cystectomie. Een van de verwikkelingen van deze ingreep is het ontstaan van een lymfocele.
Een lymfocele is een collectie van lymfevocht die zich ontwikkelt als gevolg van de chirurgische dissectie van lymfevaten en – knopen. In de literatuur wordt beschreven dat lymfoceles optreden bij ongeveer de helft van de patiënten na PLND. Slechts in de minderheid van de gevallen worden lymfoceles symptomatisch, maar deze verwikkelingen kunnen zeer ernstig zijn (inclusief sepsis en ontwikkeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembool).
Gezien de morbiditeit van lymfoceles moet aandacht besteed worden aan risicofactoren voor de vorming ervan en hoe deze vermeden kunnen worden.
De bestaande evidentie zal overlopen worden aan de hand van een aantal praktische vragen die van belang zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van een PLND. Op basis hiervan worden enkele adviezen geformuleerd.


Risk factors and prevention of pelvic lymphocele after urological surgery
Pelvic lymph node dissection (PLND) is most frequently performed by urologists in the setting of prostate carcinoma, but also in combination with radical cystectomy.
One of the complications of this procedure is the development of a pelvic lymphocele: a collection of lymphatic fluid that is the result of persisting leakage after dissection of lymphatic tissue. In literature this complication is reported in 2-61% of patients after PLND. Only a mino­rity of lymphoceles is symptomatic, but complications can be life-threatening (including sepsis, deep venous thrombosis and pulmonary embolism).
This article presents a systematic literature overview of factors influencing the risk of lymphocele and how to prevent these. This can help in planning a strategy for perioperative care in PLND and prevent this complication.


download article
3.226.243.10.