PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: “Lee Silverman Voice Treatment” voor stemproblemen bij ziekte van parkinson: onbekend is onbemind?
Author(s): SCHEPERS C, VIAENE P, RAETS I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 13   Date: 2017   
Pages: 834-837
DOI: 10.2143/TVG.73.13.2002373

Abstract :
De ziekte van Parkinson (“Parkinsons’s disease” – PD) is een neurodegeneratieve aandoening die vaak gepaard gaat met stem- en spraakproblemen. Traditionele medische therapieën voor PD, zoals medicatie en neurochirurgische technieken, hebben vaak weinig tot geen effect op deze problematiek. In dit artikel wordt een specifieke spraaktherapie belicht, m.n. de “Lee Silverman Voice Treatment” (LSVT) die veelbelovend lijkt in de aanpak van deze spraakproblemen. Het effect op de levenskwaliteit van patiënten met PD wordt hierbij vaak onderschat. De techniek en de idee achter LSVT worden besproken vanuit een medisch relevant standpunt. Ook het nut van deze therapie in de aanpak van stemproblematiek bij andere centraal neurologische aandoeningen komt kort aan bod. Tot slot gaan we ook dieper in op de wetenschappelijke onderbouwing van de techniek.


“Lee Silverman Voice Treatment” for vocal problems in Parkinson disease: unknown, unloved?
Parkinson disease (PD) is a neurodegenerative disorder often accompanied by voice and speech problems. Traditional medical therapy, including medication and neurosurgical techniques, is often little effective for these problems. In this article a specific speech therapy , “Lee Silverman Voice Treatment (LSVT)”, which looks promising in addressing these speech problems, is described.
The effect of speech problems on the quality of life of PD patients is often underestimated. The technique and the idea behind LSVT are discussed from a medical relevant point of view, followed by a brief discussion regarding the usefulness of this therapy in tackling voice problems in other central neurological disorders. Finally, the scientific background of the technique is reviewed.


download article
3.83.32.171.