PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zorgnoden doorheen het kankertraject: palliatieve zorg kan al vroeg aangewezen zijn
Author(s): BEERNAERT K, VAN BELLE S, DELIENS L, COHEN J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 13   Date: 2017   
Pages: 823-833
DOI: 10.2143/TVG.73.13.2002372

Abstract :
Ondanks groeiende evidentie over positieve effecten van vroeger starten met palliatieve zorg in het ziektetraject blijft het onduidelijk vanaf wanneer zorgnoden optreden waarvoor palliatieve zorg een hulp kan zijn. Deze studie onderzocht dit door te kijken naar de kwaliteit van leven van de persoon met kanker (opgesplitst in verschillende domeinen) en onvervulde zorgnoden gemeten in drie fases van het kankertraject: curatieve, levensverlengende en meest gevorderde fase (prognose < 6 maanden/geen verdere behandeling). Er werden gegevens verzameld bij 620 mensen met kanker in het Universitair Ziekenhuis Gent. De patiënten vulden een vragenlijst in over de kwaliteit van leven (gebruikmakend van de EORTC QLQ-C30) en hun zorgnoden binnen de belangrijke domeinen van palliatieve zorg. De Europese referentiescores uit de EORTC QLQ-C30 afgenomen bij de algemene bevolking werden ook gebruikt om de verkregen scores ook met deze groep te kunnen vergelijken.
De resultaten toonden aan dat mensen die verder in het kankertraject waren statistisch en klinisch slechter functioneerden, ook wanneer we controleerden voor geslacht, leeftijd en type tumor. Degene verder in het traject hadden ook meer last van symptomen zoals vermoeidheid, pijn, kortademigheid en een gebrek aan eetlust (p <.001). Maar ook mensen die in de curatieve fase waren, hadden een hoge symptoomlast en scoorden na standaardisatie voor leeftijd en geslacht, klinisch significant lager voor alle vormen van functioneren dan een algemene bevolkingsgroep. Deze studie toont het belang aan voor oncologen en andere zorgverleners om met een palliatieve bril deze zorgnoden te herkennen en aan te pakken.


Palliative care needs at different phases in the illness trajectory: a survey study in patients with cancer
Despite the growing consensus on the benefits of initiating palliative care early in the disease trajectory it remains unclear at what point palliative care needs to emerge. This study investigates quality of life and unmet palliative care needs at three phases in the cancer trajectory: curative, life prolonging and most advanced (prognosis < six months/no further disease-modifying treatment).
Self-reported data from 620 patients with cancer in the University Hospital of Ghent, Belgium were collected. The patients completed a questionnaire on quality of life (using the EORTC QLQ-C30) and unmet care needs within the domains of palliative care. European reference values of the EORTC QLQ-C30 were used to compare the mean scores with a norm group. The groups further on in the cancer trajectory reported statistically and clinically poorer functioning compared with earlier phases, also when controlled for the effects of sex, age or type of cancer. Higher symptom burdens for fatigue, pain, dyspnoea and appetite loss were found in groups further into the trajectory, p <.001.
Patients in the curative phase experienced physical symptoms and had clinically worse functioning than a European reference group. This paper demonstrates the on-going need for oncologists to address the broader palliative care needs of patients from diagnosis onwards.


download article
35.172.217.40.