PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: C-reactieve proteïne versus “body mass index”Een retrospectieve cohortstudie in patiënten methet chronischevermoeidheidssyndroom
Author(s): VANDERSCHUEREN S, VAN DE VELDE D, LHENCKAERTS, BLOCKMANS D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 13   Date: 2017   
Pages: 817-822
DOI: 10.2143/TVG.73.13.2002371

Abstract :
Een diagnose van chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) vereist de uitsluiting van actieve medische aandoeningen, waaronder ontstekingsziekten. C-reactieve proteïne (CRP) is een gevoelige parameter voor ontsteking, maar kan beïnvloed worden door de “body mass index” (BMI). De relatie tussen het CRP-gehalte en de BMI in patiënten met CVS werd onderzocht.
De dossiers van 134 patiënten (80% vrouwelijk, mediane leeftijd: 42 jaar) bij wie een diagnose van CVS gesteld werd na een grondige multidisciplinaire evaluatie, werden restrospectief onderzocht. Eenendertig van deze 134 patiënten (23%) hadden een CRP-gehalte > 5 mg/l: 5 van de 59 (8,5%) patiënten met een normaal gewicht versus 26 van de 75 (35%) patiënten met overgewicht of obesitas (p < 0,0005). Een CRP-gehalte > 10 mg/l werd enkel aangetroffen bij patiënten met overgewicht of obesitas.
Een minieme tot matige stijging van het CRP-gehalte is dus prevalent in patiënten met CVS en overgewicht of obesitas. De wetenschap dat een overmaat aan lichaamsvet gepaard kan gaan met een toename van ontstekingsparameters kan onnodige testen voorkomen.


C-reactive protein levels versus body mass indexRetrospective cohort study in patients with chronic fatigue syndrome
A diagnosis of chronic fatigue syndrome (CFS) requires the exclusion of active medical conditions, including inflammatory diseases. C-reactive protein (CRP) levels are sensitive to inflammation, yet may be influenced by body mass index (BMI).
The relationship between CRP levels and BMI in patients with CFS was investigated. For
this purpose, the files of 134 patients (82% female; median age, 42 years) with a diagnosis of CFS after thorough medical and psychiatric evaluation were retrospectively assessed.
Thirty one of the 134 patients (23%) had a CRP level > 5 mg/L; 5 of the 59 (8.5%) patients with normal weight and 26 of the 75 (35%) with overweight or obesity (p < 0.0005). CRP levels > 10 mg/L were only found in overweight or obese subjects.
Minor to moderate elevations of CRP levels are common in overweight and obese subjects with CFS. Knowledge of the potential presence of elevated markers of inflammation in persons with excess body fat may preclude unnecessary tests.


download article
35.172.217.40.