PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een praktische handleiding voor infectiepreventie bij patiënten die gaan starten met immunosuppressieve medicatie
Author(s): MESSIAEN P, CARTUYVELS R, MOREELS T, OUDE LASHOF A, HITES M, VAN DER HILST J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 11   Date: 2017   
Pages: 688-693
DOI: 10.2143/TVG.73.11.2002350

Abstract :
Patiënten die immunosuppressieve medicatie gebruiken, zijn vatbaarder voor infecties. Hét moment om patiënten te beschermen tegen infectieziekten is vóór de start van immunosuppressie. Op dat moment is de immuunrespons op vaccinatie optimaal en kunnen er levend verzwakte vaccins worden toegediend die gecontra-indiceerd zijn onder immunosuppressie. Bovendien is het aanbevolen om te screenen naar een aantal ziekten die kunnen reactiveren of verergeren onder immuunsuppressieve therapie.
In dit artikel wordt een overzicht geboden van de aanbevolen screening, de behandeling van latente infecties en vaccinaties voordat patiënten gaan starten met afweeronderdukkende therapie voor chronische inflammatoire aandoeningen of in het kader van orgaantransplantatie. Dit is samengevat in een praktische checklist.


Practical manual for prevention of infection in patients who start with immunosuppressive medication
Patients who take immunosuppressive medications have a higher risk for infectious diseases. Optimally, patients should be protected against infectious diseases before the start of immunosuppressive therapy. At that time, the immune response to vaccination is still optimal and live-attenuated vaccines are not yet contraindicated. In addition, patients should be screened for several latent infections that can reactivate or aggravate in the immunocompromised state.
This article presents an overview of recommended screening, treatment of latent infections and vaccination in patients that are going to start immunosuppressive medication for chronic inflammatory conditions or in the framework for organ transplantation. This is summarized in a practical checklist.


download article
34.204.176.189.