PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Diabetes bij Sub-Sahara-Afrikanen: relevantie voor de kliniek in België
Author(s): VAN OFFEL S, VAN OLMEN J, DE BLOCK C, ROTTIERS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 7   Date: 2017   
Pages: 423-428
DOI: 10.2143/TVG.73.07.2002311

Abstract :
Diabetes mellitus is een ernstig gezondheidsprobleem, zowel in onze samenleving als in ontwikkelingslanden. De bevolking wordt steeds diverser en etnische verschillen in de kliniek van ziekten zoals diabetes worden steeds belangrijker in België. Dit artikel geeft een overzicht van die aspecten bij diabetespatiënten van Sub-Saharaans-Afrikaanse afkomst die nuttig om te weten zijn voor clinici die hun patiëntenbestand meer gediversifieerd zien worden. Zo is er een vaak voorkomende, atypische vorm van diabetes bij Afrikanen die eigenschappen vertoont van zowel type 1 (DM1) als type 2 (DM2). Ook in de startleeftijd van DM1, de rol van obesitas en de vasculaire complicaties zijn er opmerkelijke verschillen met mensen van het Kaukasische ras terug te vinden.


Diabetes in Sub-Saharan Africans: relevance for the Belgian clinician
Diabetes is a disease of great and growing burden in the world. With the population becoming more diverse and mobile across the globe, interracial differences in the clinical pre­sentation and management of diseases as diabetes are becoming more important for Belgian physicians to take into account. This article summarizes the clinical aspects of ­diabetes in patients of Sub-Saharan African descent that are important to know for practitioners who work in a multicultural environment.
There is a frequent atypical form of diabetes amongst Africans that has characteristics of both type 1 and type 2 diabetes. Remarkable differences with caucasians are found with regard to age of onset of type 1 diabetes, the role of obesity and vascular complications of this disease.


download article
3.236.59.63.