PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Torsade de pointes en plotse cardiale dood bij takotsubocardiomyopathie
Author(s): VANDERSTAPPEN C, DENDALE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 5   Date: 2017   
Pages: 283-288
DOI: 10.2143/TVG.73.05.2002291

Abstract :
Takotsubocardiomyopathie is een omkeerbare aandoening geassocieerd met acute endogene of exogene stressfactoren. Het syndroom gaat gepaard met een gestegen risico op ventriculaire ritmestoornissen en plotse cardiale dood. Dit aritmogene risico is vermoedelijk het gevolg van het overaanbod aan catecholaminen. In suprafysiologische concentraties zorgen deze neurotransmitters voor een negatief inotroop en cardiotoxisch effect. Dit effect is het meest uitgesproken apicaal, wat leidt tot een typisch beeld op een ventriculografie. Daarnaast zorgen catecholaminen voor een stijging in de intracellulaire calciumconcentraties, met nadepolarisaties en risico op torsade de pointes tot gevolg. Dit gaat gepaard met een verlenging van het QTc-interval op het elektrocardiogram (ecg). Het hart wordt vatbaar voor ventrikelfibrillatie en plotse dood. Monitoring tijdens de kwetsbare fase is bijgevolg noodzakelijk.


Torsade de pointes and sudden cardiac death in TakotTsubo cardiomyopathy
Takotsubo cardiomyopathy is a reversible disease associated with acute physical or emotional stress.Ventricular arrhytmias and sudden cardiac death can complicate this condition.
The arrhythmic risk can be explained by the surge of catecholamines. In supraphysiological concentrations, the response to these neurotransmitters is negative inotrope and cardiotoxic. The effect is greatest at the apical myocardium, which explains the typical apical ballooning.
Catecholamines are responsible for the elevated intracellular concentrations of calcium, causing afterdepolarisations. Life-threatening ventricular arrhytmias such as ventricular fibrillation and torsade de pointes can occur and are risk factors for sudden cardiac death.
Patiënts should be monitored in the vulnerable phase until the QTc interval normalizes.


download article
3.236.59.63.