PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De patiënt met een niet-planbare zorgvraag naar het gepaste zorgniveau verwijzen: nieuwe 112-1733 geïntegreerde telefonische triage- en regulatieprotocollen
Author(s): VAN DER MULLEN C, QUINTENS H, VAN BAELEN S, CRITS T, WUYTS J, SABBE M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 5   Date: 2017   
Pages: 241-247
DOI: 10.2143/TVG.73.05.2002284

Abstract :
In januari 2015 installeerde een multidisciplinaire werkgroep uit de regio Leuven-Tienen zich om een afsprakenplan op te stellen tussen huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten, een vereiste gesteld door het Nationaal Akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen 2015 voor de financiering van de wachtposten in 2016. Het doel van de werkgroep was een veilig en doeltreffend telefonisch triage- en regulatiesysteem te ontwikkelen voor alle ongeplande zorgvragen, urgente zowel als niet-urgente. Om praktische en efficiëntieredenen werden de niet-urgente zorgvragen (1733) geïntegreerd binnen de bestaande medische 112-dispatchingprotocollen.
De werkgroep ontwikkelde hierdoor geïntegreerde 112-1733-protocollen waarbij ook de huisarts ingezet wordt naast de bestaande middelen voor dringende geneeskundige hulp. Wegens het soms ontbreken van gevalideerde literatuur werd ook een methode van Expert Opinion gebruikt, waarbij unanimiteit werd vereist. De huidige Belgische Handleiding voor Medische Regulatie en de Standing Orders van het Paramedisch Interventie Team werden gebruikt als vertrekdocument voor de urgente medische oproepen, terwijl de bestaande 1733 huisartsenprotocollen werden gebruikt voor de niet-urgente medische oproepen. Het Nederlands Triage Systeem werd als internationale referentie geconsulteerd. Deze protocollen worden nu gevalideerd in een wetenschappelijk, beleidsondersteunend project, goedgekeurd door het verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).


Can we refer each patient with an unplanned care need safely and effectively to the appropriate level of care by telephone triage and regulation on need of care?A multidisciplinary integrated 112-1733 Protocol
How to bring the patient with an unplanned care demand to the right care level: new 112-1733 integrated phone triage and regulation protocols.
In January 2015 a multidisciplinary working group of the region Leuven-Tienen was
installed to produce a management protocol between General Practice and Emergency Services. This was a requirement for financing of guard posts in 2016 decided in the National Agreement doctors-health insurance funds 2015. The Working Group LT intended to make a safe and effective telephone triage and regulation system that could be used for all unplanned care questions, urgent as well as non-urgent. For practical and efficiency reasons, it was innovatively decided to integrate non-urgent calls (1733) within the existing medical dispatching protocols of the emergency call center (112).
In addition, the General Practitioner becomes a fourth official regulation vector beside the Mobile Emergency Team, the Paramedical Intervention Team and the Ambulance. The existing Belgian Manual for Medical Regulation for urgent medical calls and 1733 Protocols for non-urgent medical calls were consulted as well as the Dutch Triage system and the Standing Orders of the Paramedical Intervention Team. Due to lack of validated sources a method of Expert Opinion was used.


download article
3.226.97.214.