PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Arteria-mesenterica-superiorsyndroom als zeldzame oorzaak van hoge intestinale obstructie
Author(s): D’HONT A, SMET M, BREYSEM L, HOFFMAN I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 4   Date: 2017   
Pages: 223-228
DOI: 10.2143/TVG.73.04.2002280

Abstract :
Arteria-mesenterica-superiorsyndroom (“superior mesenteric artery syndrome” – SMAS) is een aandoening waarbij een gedeeltelijke of volledige hoge intestinale obstructie ontstaat als gevolg van vasculaire compressie door de arteria mesenterica superior op het derde deel van het duodenum. Vooral gewichtsverlies is een belangrijke risicofactor, maar ook anatomische varianten of bepaalde heelkundige ingrepen kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van SMAS.
In het merendeel van de gevallen kent deze aandoening een chronisch verloop, waarbij de diagnose vaak wordt bemoeilijkt doordat klachten kunnen overlappen met die van een aantal functionele gastro-intestinale aandoeningen. In meer zeldzame gevallen kan het SMAS zich op zeer acute wijze presenteren, in het bijzonder na recente scoliosechirurgie.
De behandeling is bij voorkeur conservatief, waarbij enkel tot heelkunde wordt overgegaan na falen van conservatieve behandeling.
In dit manuscript wordt de ziektegeschiedenis beschreven van twee patiënten met een verschillende klinische presentatie van het SMAS, gevolgd door een beknopt literatuuroverzicht.


Superior mesenteric artery syndrome as rare cause of upper intestinal obstruction
Superior mesenteric artery syndrome (SMAS) is a medical condition presenting as a partial or complete upper intestinal obstruction caused by vascular compression of the superior mesenteric artery at the level of the third part of the duodenum. Weight loss is an important risk factor, but also anatomical variants or certain surgical procedures can contribute to the development of superior mesenteric artery syndrome.
In the majority of cases SMAS has a chronic course, whereby diagnosis is often difficult because complaints may overlap with a number of functional gastrointestinal disorders. In rare cases superior mesenteric artery syndrome can present as an acute condition, especially after recent scoliosis surgery.
The treatment of choice is conservative and surgery is only considered after failure of medical treatment.
In this manuscript the medical history of two patients with a different clinical presentation of the superior mesenteric artery syndrome is reported, followed by a brief overview of literature.


download article
3.214.184.250.