PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Benadering van een patiënt met spontane hypoglycemie
Author(s): CARPENTIER M, LAPAUW B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 4   Date: 2017   
Pages: 212-219
DOI: 10.2143/TVG.73.04.2002278

Abstract :
Hypoglycemie kent meestal een iatrogene oorzaak door behandeling van diabetes mellitus met insuline of glycemieverlagende sulfamiden. Dit kan echter ook zelden spontaan optreden. In dergelijke situaties moet in eerste instantie de triade van Whipple gedocumenteerd worden. Na uitsluiten van een medicamenteuze oorzaak is een grondig klinisch en biochemisch onderzoek noodzakelijk. Hypoglycemie kan gezien worden bij kritieke ziekte of hypocortisolisme. Bij patiënten zonder schijnbaar acute ziekte moet een onderscheid gemaakt worden tussen endogeen en exogeen hyperinsulinisme door bepaling van C-peptide, pro-insuline en insuline op het moment van hypo­glycemie, naast opsporen van insulineantistoffen en glycemieverlagende sulfamiden. Insulinoom, non-insulinoom pancreato­geen hypoglycemisch syndroom en circulerende insulineantistoffen zijn oorzaken van endogeen hyperinsulinisme. Toegediende insuline of glycemieverlagende sulfamiden zijn evidente oorzaken van exogeen hyperinsulinisme. Bij het aantreffen van lage spiegels van C-peptide, pro-insuline en insuline moet aan een “pro-insulin like growth factor 2”(pro-IGF2)-­producerende tumor gedacht worden. Dit werd aanvankelijk beschreven als paraneoplastisch fenomeen bij een solitaire fibreuze tumor, maar kan voorkomen bij verschillende benigne en maligne tumoren.


Approach of a patient with spontaneous hypoglycemia
Hypoglycemia usually has a iatrogenic cause due to treatment of diabetes mellitus with insulin or sulfonylurea. However, it can also occur spontaneously. First, the presence of Whipple’s triad should be confirmed. After exclusion of a drug cause, a thorough clinical and biochemical investigation is necessary. Hypoglycemia can occur with critical illness or hypocortisolism. In patients without obvious acute illnesses, presence of endogenous or exogenous hyperinsulinism should be differentiated by measuring C-peptide, pro-insulin and insulin at the time of hypoglycemia, together with screening for circulating insulin antibodies or sulfonylurea use. Insulinoma, non-insulinoma pancreatogenous hypoglycemia syndrome and insulin antibodies are causes of endogenous hyperinsulinism. Administered insulin or sulfonylurea are evident causes of exogenous hyperinsulinism. When low levels of C-peptide, pro-insulin and insulin are mea­sured and there are no other obvious causes, a pro-insulin like growth factor 2 (pro-IGF2) producing tumor should be suspected. This was initially reported as a paraneoplastic phenomenon with a solitary fibrous tumor, but it can be seen with a variety of other benign and malignant tumors.
This report describes the diagnostic approach in spontaneous hypoglycemia, focusing on a rare case of pro-IGF2 related hypoglycemia.


download article
100.26.176.182.