PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Folia Pharmacotherapeutica
Author(s):
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 73    Issue: 4   Date: 2017   
Pages: 181-193
DOI: 10.2143/TVG.73.04.2002275

Abstract :
De correcte indicatiestelling en aanwending van inhalatietherapie in de ambulante praktijk bij kinderen tot vijf jaar zijn niet altijd gemakkelijk. Daarom werd in het oktobernummer van 2016 van de Folia reeds bericht over de eerder beperkte plaats van deze therapie bij jonge kinderen in het kader van bronchiolitis. In deze editie wordt de toch wel ruimere plaats bij het jonge kind met wheezing besproken.
Voor de aanpak van diabetes mellitus type 2 (DM2) is het therapeutische arsenaal de laatste jaren toch wel uitgebreid. Het is niet gemakkelijk om de plaats van de nieuwere middelen voor een concrete patiënt te bepalen. Het doel van het behandelen van diabetes is uiteindelijk om de levenskwaliteit en levensverwachting te optimaliseren, wat onder andere inhoudt dat diabetesverwikkelingen kunnen worden vermeden. Daarom is het nodig om regelmatig te evalueren welke evidentie er is voor antidiabetica dat ze deze harde eindpunten beïnvloeden. In dit nummer van de Folia wordt ingegaan op wat studiegegevens over empagliflozine en liraglutide ons hierover kunnen bijbrengen.
De hoge prijs van sommige nieuwe geneesmiddelen leidt tot heel wat problemen, zowel beleidsmatig voor de overheid als in de praktijk voor wie met een concrete patiënt geconfronteerd wordt. Er is duidelijk nood aan meer transparantie rond de prijszetting en daarnaast moeten nieuwe strategieën ingevoerd worden om het evenwicht tussen de kost van de ontwikkeling van innovaties beter te doen aansluiten bij de prijs die voor het gebruik van die innovaties moet betaald worden.


download article
18.232.55.175.