PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Perioperatieve overbrugging van anticoagulantia bij patiënten met voorkamerfibrillatie
Author(s): VANDEKERCKHOVE J, VANDEKERCKHOVE Y
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 20   Date: 2016   
Pages: 1149-1153
DOI: 10.2143/TVG.72.20.2002200

Abstract :
Jaarlijks blijkt dat één op zes patiënten met voorkamerfibrillatie (VKF) die vitamine K-antagonisten (VKA’s) gebruiken een operatie moet ondergaan, waarbij men zich de vraag stelt of een overbrugging van anticoagulantia met heparinen noodzakelijk is. Bij een onderbreking van VKA’s zonder overbrugging vreest men voor een toename van trombo-embolieën. Bij het perioperatief overbruggen van VKA’s vreest men voor een verhoogd risico op een bloeding.
Recent werd hieromtrent een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie gepubliceerd: de “Bridging Anticoagulation in Patients who Require Temporary Interruption of Warfarin Therapy for an Elective Invasive Procedure or Surgery”-studie (BRIDGE-studie). Deze studie toont aan dat bij patiënten met VKF die een perioperatieve onderbreking van warfarine ondergaan een strategie van niet-overbrugging ten minste even goed is als een overbrugging wat betreft het voorkomen van trombo-embolische verwikkelingen en daarenboven gepaard gaat met minder majeure bloedingen. Hieruit volgt dat een niet-overbrugging met heparinen bij een onderbreking van warfarine de voorkeur verdient. Of dit besluit ook geldt voor een onderbreking van andere VKA’s (acenocoumarol, fenprocoumon), is onzeker.
Bij patiënten met VKF en een mechanische kunstklep of een hoge CHADS2-score ≥ 5 (congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd ≥ 75 jaar, diabetes mellitus, geschiedenis van beroerte of “transient ischemic attack” of trombo-embolie) krijgt een overbrugging met heparinen nog steeds de voorkeur. Volgens de Europese richtlijnen hoeft er bij een perioperatieve onderbreking van nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) nooit een overbrugging te gebeuren.


Perioperative bridging anticoagulation in patients with atrial fibrillation
Recently, a randomized, double-blind, placebo-controlled trial was published: the “Bridging Anticoagulation in Patients who Require Temporary Interruption of Warfarin Therapy for an Elective Invasive Procedure or Surgery” (BRIDGE) trial. This trial indicates that in patients with AF who require a perioperative interruption of warfarin treatment for an elective procedure, a strategy of discontinuing warfarin treatment without the use of bridging anticoagulation was at least as good as the use of bridging anticoagulation in preventing thromboembolism. In addition, bridging conferred a risk of major bleeding that was nearly triple the risk associated with no bridging. Following these results, a strategy of no bridging anticoagulation during warfarin interruption is preferable. Whether this conclusion holds during the interruption of other VKAs (acenocoumarol, fenprocoumon), is uncertain.
Patients with AF and mechanical valves were not studied. Patients with a very high CHADS2
score (congestive heart failure, hypertension, age ≥ 75 years, diabetes mellitus, history of stroke or transient ischemic attack for thrombo-embolism) ≥ 5 were underrepresented in the trial. Until proven otherwise in both of these last groups, bridging anticoagulation remains the preferred strategy. According to the European guidelines, patients with AF requiring an interruption of a treatment with novel oral anticoagulants (NOACs) do not need bridging anticoagulation.


download article
34.204.176.189.