PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Omkeerbaarheid van sterilisaties
Author(s): DECKERS T, HAMERLYNCK T, WEYERS S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 18   Date: 2016   
Pages: 1069-1076
DOI: 10.2143/TVG.72.18.2002189

Abstract :
Wereldwijd is sterilisatie de meest gebruikte contraceptiemethode. Hoewel het in principe om een permanente ingreep gaat, vertonen veel patiëntes ooit spijt na de ingreep en ongeveer 1% tot 5% wenst een tubaire reanastomose.
De gouden standaard voor een tubaire reanastomose was lange tijd microchirurgie via een laparotomie, maar de laatste decennia wordt hiervoor de laparoscopische techniek meer en meer gebruikt, met vergelijkbare resultaten qua totale aantal zwangerschappen en ectopische zwangerschappen. De laparoscopische techniek heeft wel een langere leercurve en hierdoor een langere operatieduur, maar ook een kortere hospitalisatieduur en een snellere werkhervatting.
Leeftijd is de belangrijkste voorspellende factor voor succes, al worden er ook nog boven de leeftijd van 40 jaar zwangerschapspercentages van meer dan 40% vermeld na een reanastomose. Over de BMI, het type sterilisatie, de plaats van de anastomose en de resterende tubaire lengte als voorspellende factoren zijn de studies niet eenduidig.
Er zijn geen gerandomiseerde studies die de doeltreffendheid van de verschillende technieken voor een tubaire reanastomose onderling en de (kosten)effectiviteit van een tubaire reanastomose versus in-vitrofertilisatie (ivf) onderzoeken.


Reversibility of female sterilisation
Female sterilisation is the most commonly chosen contraceptive method worldwide. Despite the permanent character of this procedure, many patients regret their sterilisation and 1% to 5% of all sterilised women request a tubal reanastomosis.

Open microsurgery used to be the gold standard for tubal reanastomosis, but over the last decades, a laparoscopy has been performed extensively, with similar results for the overall and ectopic pregnancy rates. The laparoscopic technique has a longer learning curve and therefore a longer surgery time, but also a shorter hospital stay and a faster return to normal activity.
Age is the most important predictive factor for success, although pregnancy rates of more than 40% have been reported even in patients over 40 years of age. Conflicting results have been reported on other possible predictive factors such as BMI, type of ligature, length of the remaining fallopian tube and anastomosis site.
There are no randomised studies comparing the different surgical techniques, nor the (cost-)effectiveness of in vitro fertilisation versus tubal reanastomosis.


download article
35.170.81.210.