PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Observationeel onderzoek ter evaluatie van het effect van kleine aanpassingen in voedings- en levensstijl in combinatie met de dagelijkse inname van een met plantensterolen verrijkt margarineproduct gedurende vier weken op het totale cholesterol- en LDL-gehalte in een normale bevolkingsgroep
Author(s): BERNAERT C, HENAU M, STAESSENS L, WILLEMS S, BERTELS S, AERTS E, ARNAOT M, DE NAYER H, VANDERBEKE S, VAN DEN ABEELE A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 16   Date: 2016   
Pages: 917-924
DOI: 10.2143/TVG.72.16.2002165

Abstract :
Verschillende studies hebben reeds aangetoond dat plantensterolen uit de dagelijkse voeding kunnen helpen om de LDL-cholesterolconcentraties in het bloed te verlagen. De “European Atherosclerosis Society” (EAS) stelt voor om voeding met toegevoegde plantensterolen aan te raden bij personen met een licht verhoogd cholesterolgehalte als onderdeel van een gezonde levensstijl. De wetenschappelijk onderbouwde werkzaamheid van plantensterolen heeft al geleid tot de ontwikkeling van “functionele” voedingsmiddelen, zoals met plantensterolen verrijkte margarine- en zuivelproducten.
Eind augustus 2014 werd er in Zonhoven (België) een bewustmakingscampagne gelanceerd rond de risico’s van verhoogde cholesterolwaarden. De deelnemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan een observationeel onderzoek waarbij het effect van kleine aanpassingen in voedings- en levensstijl samen met het gebruik van een met plantensterolen verrijkt (12,5%) margarine­product op het cholesterolgehalte werd nagegaan. Ook werden het effect van de campagne op de bewustmaking van de deelnemers en de impact van begeleiding door een professioneel team van huisartsen en diëtisten onderzocht.
De eerste positieve resultaten op de cholesterolwaarden uit deze studie kunnen een stimulans zijn voor de bevoegde gezondheidsoverheden om verdere stappen te ondernemen om het voedings- en het bewegingsgedrag van een breder publiek in positieve zin bij te sturen en het choles­terolgehalte te verlagen.


Evaluation of the effect of small adaptations in diet control and lifestyle combined with the daily intake of a margarine product enriched with plant sterols on the total and LDL cholesterol: an observational study of four weeks in a normal population
In August 2014, an awareness campaign about the risks of elevated blood levels of cholesterol was launched in Zonhoven (Belgium). The subjects were invited to participate in an observational study that evaluated the effect of small adaptations in diet and lifestyle combined with the daily use of a with plant sterols enriched (12,5%) margarine product on the blood levels of cholesterol. Next to that, the effect of the awareness campaign as well as the effect of the professional guidance by both general physicians and dieticians was evaluated.
The first positive study results on the blood levels of cholesterol may stimulate the health authorities to take further steps in order to adjust the diet and lifestyle from a wider population in a positive way and reduce the cholesterol levels.


download article
3.226.243.130.