PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Frans Jonckheere en de Jonckheere Lezingen Universiteit Gent
Author(s): DE BROE L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 13   Date: 2016   
Pages: 824-827
DOI: 10.2143/TVG.72.13.2002148

Abstract :
Aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent worden jaarlijks in het najaar drie à vier lezingen gehouden in verband met de geschie­denis van de geneeskunde. Deze worden voorgesteld in het kader van de Jonckheere Lezingen.
In deze bijdrage wordt het ontstaan van deze lezingen geschetst, alsook een biografie van de persoon en de schenker van het legaat.


download article
35.168.112.145.