PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Wat vage buikpijn kan verbergen
Author(s): VULSTEKE J-B, DE SOMER T, DERTHOO D, D’HEYGERE F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 13   Date: 2016   
Pages: 806-809
DOI: 10.2143/TVG.72.13.2002145

Abstract :
Een 78-jarige man meldt zich aan op de dienst spoedgevallen wegens algemeen onwelzijn, een verminderde eetlust en vage abdominale pijn sinds vier weken. Een CT-scan van het abdomen toont een miltinfarct. Bijkomend onderzoek onthult onderliggende bacteriële endocarditis. De klinische presentatie van een miltinfarct en het voorkomen bij bacteriële endocarditis worden besproken. Meestal heeft de patiënt linkszijdige abdominale pijn, maar een asymptomatische presentatie komt vaak voor. Bacteriële endocarditis en sikkelcelanemie zijn klassiek geassocieerd met een miltinfarct. Daarnaast moet er aan andere oorzaken gedacht worden, zoals atriumfibrillatie (zowel paroxysmaal als permanent) of een hematologische maligniteit. De bacteriële endocarditis werd in deze casus veroorzaakt door Propionibacterium acnes. Dit is een zeldzame verwekker van bacteriële endocarditis die niet beschouwd mag worden als een bijbesmetting bij bloedkweken.


What vague belly ache can hide
A 78-year-old man presents to the emergency department complaining about malaise, a reduced appetite and vague abdominal pain since four weeks. A CT scan of the abdomen reveals a splenic infarction. Further investigation shows bacterial endocarditis due to Propionibacterium acnes underlying the splenic infarction.
The clinical presentation and possible etiology of a splenic infarction and its occurrence
with bacterial endocarditis are briefly reviewed. It most commonly presents as left-sided abdominal pain and tenderness, although an asymptomatic presentation is frequent. Bacterial endocarditis and sickle cell anemia are classically associated with a splenic infarction, although other causes are frequent as well. Systemic embolization is common in bacterial endocarditis.


download article
35.168.112.145.