PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het zikavirus, microcefalie en het syndroom van Guillain-Barré: bespreking van de huidige epidemie
Author(s): MINNE W, SPAAS M, FLORÉ K, DELPORTE F, CLAERHOUT F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 10   Date: 2016   
Pages: 611-618
DOI: 10.2143/TVG.72.10.2002117

Abstract :
Een recente epidemie van het zikavirus (ZIKV) in 41 landen gesitueerd in en rond Latijns-Amerika leidde tot de ontdekking van een epidemiologisch verband tussen ZIKV en zowel microcefalie als het syndroom van Guillain-Barré (GBS). ZIKV wordt normaal gezien overgedragen via een steek van een besmette Aedes-mug, maar transplacentaire overdracht van dit virus werd reeds beschreven. Verder is er ook schaarse evidentie voor perinatale, hematogene en seksuele overdracht. Mogelijk besmette zwangere vrouwen kunnen in België getest worden via het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG). Zikakoorts, de milde ziekte die ZIKV veroorzaakt, wordt louter symptomatisch behandeld, maar preventieve maatregelen staan steeds op de voorgrond. Zwangere vrouwen en vrouwen met een zwangerschapswens worden afgeraden om te reizen naar getroffen gebieden en een veiligheidsmarge van minimaal vier weken na de terugkeer wordt gehanteerd op het gebied van nieuwe conceptie en bloeddonatie. Een negatief advies voor borstvoeding is er voorlopig niet. In elk geval is er nood aan bijkomend onderzoek ter verduidelijking van de relatie tussen zika en zijn mogelijke verwikkelingen, de transmissieroutes en de ontwikkeling en de commercialisering van een beschermend vaccin. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep op 1 februari 2016 de internationale noodtoestand uit en neemt de coördinatie van de internationale respons op deze epidemie op zich.


Zika virus, microcephaly and Guillain-Barre syndrome: discussion of the current epidemic
A recent Zika virus (ZIKV) outbreak in 41 countries and territories situated in and around Latin America has led to the discovery of an epidemiological link between ZIKV, Guillain-Barre syndrome and birth defects such as congenital microcephaly. Although ZIKV is usually transmitted through an infected mosquito bite, transplacental transmission has also been documented. To this date, little is known about other modes of transmission, such as perinatal, hematogenic and sexual transmission. As ZIKV is a relatively new health concern, only one commercial assay is available at this time. Easy-to-use antigen testing would be helpful, especially in endemic regions. In Belgium, suspected cases of ZIKV in pregnant women should be evaluated individually and may be confirmed through laboratory testing at the Institute of Tropical Medicine in Antwerp.
Zika fever, a mild illness caused by ZIKV, is treated symptomatically, although preventive measures must always be taken. A causal relationship between microcephaly and ZIKV remains to be proven. Pregnant women and women of reproductive age are advised not to visit affected areas. Conception and blood donation should be postponed with a minimum of four weeks post-travel. For now, breastfeeding is not discouraged for infected mothers. There is a need for additional research into ZIKV and its complications, the potential modes of transmission and the development of a vaccine. The international response to the current epidemic is being coordinated by the World Health Organisation (WHO).


download article
3.227.233.55.