PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwe richtlijnen 2015 voor cardiopulmonale reanimatie bij volwassenen
Author(s): HELSEN H, VANBRABANT P, DEWOLF PH
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 10   Date: 2016   
Pages: 603-610
DOI: 10.2143/TVG.72.10.2002116

Abstract :
De nieuwe Europese richtlijnen voor cardiopulmonale reanimatie werden op 15 oktober 2015 gepubliceerd. Deze reanimatierichtlijnen worden vijfjaarlijks vernieuwd door de “European Resuscitation Council” (ERC). Ze zijn gebaseerd op de “International Liaison Committee On Resuscitation” (ILCOR) 2015-consensus en “Treatment Recommendations” (CoSTR).
Dit artikel vat de belangrijkste aspecten van de richtlijnen samen en legt de nadruk op de wijzigingen ten opzichte van de richtlijnen van 2010. In dit artikel worden “basic life support” (BLS), “advanced life support” (ALS) en postreanimatiezorg besproken.


New guidelines 2015 for cardiopulmonary resuscitation in adults
In October 2015, the new European Resuscitation Council (ERC) guidelines for cardiopulmonary resuscitation were published. Every five years, these guidelines are renewed. They are based on the International Liaison Committee On Resuscitation (ILCOR) 2015 consensus and Treatment Recommendations (CoSTR).
In this manuscript, the most important aspects of these guidelines are summarized. Furthermore, the changes with regard to the guidelines of 2010 are emphasized. Basic life support (BLS), advanced life support (ALS) and post-resuscitation care are discussed. The 2015 guidelines can be downloaded from the internet (http://www.erc.edu).


download article
3.236.59.63.