PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verband tussen kruipen, ontwikkeling en omgeving van een kind
Author(s): HALLEMANS A, OP DE BEECK N, VERBECQUE E, VAN DE WALLE P, VEREECK L, CEULEMANS B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 72    Issue: 8   Date: 2016   
Pages: 505-514
DOI: 10.2143/TVG.72.08.2002101

Abstract :
Er wordt aangenomen dat de kruipfase een belangrijke invloed heeft op de ontwikkeling. In deze studie werd onderzocht of er verbanden zijn tussen ontwikkelings- en omgevingsfactoren en de kruipvorm van een kind via een digitale enquête. De enquête peilde naar het kruipgedrag van het kind en demografische en socio-economische factoren, pre-, peri- en postnatale factoren, de medische geschiedenis van het kind, de grofmotorische ontwikkeling, de speel- en slaaphoudingen en de familiale en omgevingsfactoren.
Er werden 415 enquêtes geanalyseerd waarvan 348 kruipers (83,9%), 37 poepschuivers (8,9%), 2 rollers (0,5%), 16 sluipers (3,9%) en 12 kinderen (2,9%) die geen kruipgedrag vertoonden. Deze groepen verschilden significant in het bereiken van de mijlpalen rollen van rug naar buik, rollen van buik naar rug, alleen staan en zelfstandig stappen, waarbij de niet-kruipers en poepschuivers een gemiddelde vertraging van twee maanden vertoonden. Daarnaast worden de poepschuivers minder op de buik gelegd om te spelen vanaf de leeftijd van acht maanden en komen orthopedische problemen in deze groep drie keer zo vaak voor.
Hoewel poepschuivers later stappen, bereiken de meeste kinderen deze mijlpaal nog binnen de grenzen van de normale ontwikkeling. Vermoedelijk speelt rompcontrole een belangrijke rol aangezien ook verschillen werden gevonden in de mijlpalen rollen en de tijd die werd doorgebracht op de buik.


Connection between crawling, development and environment ofa child
It is assumed that the way babies move prior to reaching the milestone of independent walking, influences their development. An observational retrospective cohort study is performed using a questionnaire in order to investigate potential differences in environmental and developmental factors between crawling and non-crawling babies. The questionnaire inquired the crawling behaviour of the child, as well as demographic and socio-economic factors, pre-, peri- and postnatal factors, the child’s medical history, gross motor development, playing and sleeping position and family history and environmental factors. Differences in inquired factors between the different forms of crawling were investigated using a one-way ANOVA or a Chi square test.
A total of 415 questionnaires were analysed, which revealed there were 348 crawlers (83,9%), 37 bottom shufflers (8,9%), 2 rollers (0,5%), 16 creepers (3,9%) and 12 non-crawlers (2,9%) in the sample. Bottom shufflers
achieved the milestones of rolling over, independent standing and independent walking with an average delay of almost 2 months. Bottom shufflers also showed significantly less tummy-time after the age of 8 months and the prevalence of orthopaedic problems is almost three times as high.
Bottom shuffling seems to be related to a delay in independent walking, although the mean age at which walking is achieved (15,3 months old) is still within the norms presented by the World Health Organisation. Possibly the delay is related to insufficient trunk control as differences are also observed in the milestones of rolling over and in the amount of tummy time.


download article
34.207.78.157.