PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Verzorging van de postoperatieve wonde: richtlijnen
Author(s): SMET S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 11   Date: 2015   
Pages: 722-728
DOI: 10.2143/TVG.71.11.2001871

Abstract :
Het wetenschappelijke onderzoek binnen de wondzorg concentreert zich voornamelijk op de aanpak van chronische wondheling. Een correcte aanpak van acute wondheling is echter minstens zo belangrijk om het ontstaan van postoperatieve wondinfecties en de evolutie naar chronische wondheling te voorkomen. Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek is er nagegaan hoe postoperatieve wondverzorging optimaal wordt uitgevoerd.
Het droog aseptisch verband (DAV) blijft bij voorkeur minimaal 48 uur ter plaatse om resistentie op te bouwen tegen externe contaminatie. Een aseptische “non-touch”-techniek moet worden gehanteerd en reiniging van de wonde met NaCl 0,9%, kraantjeswater of een “wound cleanser” is voldoende, tenzij er tekenen van een infectie aanwezig zijn. Het bedekkende wondverband is bij voorkeur van het type polyurethaanfolie in combinatie met een absorberende pad.
Bij drains en penroses is een verbandwissel elke drie dagen voldoende, tenzij er specifieke indicaties zijn voor bijkomende verbandwissels. Er wordt gebruikgemaakt van ingeknipte kompressen en bij sterke lekkage kunnen er opvangzakjes gebruikt worden. Bij externe fixatoren vormen schuimverbanden een mogelijke indicatie, terwijl er bij “skin tears” of “deglovements” eerder siliconenverbanden aangewend worden. Bij het verwijderen van cutaan hechtingsmateriaal bestaat er enkel consensus over de hechtingsdraad, die op een steriele en correcte manier verwijderd moet worden zodat er geen uitwendige draad inwendig wordt gebracht.


Postoperative wound care: guidelines
Scientific research in the wound care domain especially focuses on the treatment of chronic wounds. Yet, a correct treatment of acute wounds is even more important in preventing postoperative wound infections and acute wounds to become chronic. Based on an extensive literature study, answers are searched to perform optimal postoperative wound care.
A dry and clean surgical wound should be postoperatively covered for at least 48 hours. During this period, the wound can build up its resistance against external contamination such as bacteria. The wound care should be aseptic, based on a non-touch technique. Cleansing the wound with clear tap water, sodium chloride 0.9% or a wound cleanser is sufficient, unless there are signs of an infection. The covering bandage is preferably a transparent adhesive film with a central absorbent pad.
Wound care of drains and penroses every three days is sufficient, unless there are specific indications for a more frequent care. The use of cutted, non-woven bandages with a limited exsudation or draining bags when there is more exsudate, are valuable options. With external fixation, foam dressings are an extra possible indication, while with skin tears or deglovements, silicone dressings are more indicated.
Specific guidelines for care during the removal of stitches or sutures were not found. The only clear remark states that no external suture should be brought internal during the removal of the sutures to prevent postoperative wound infection.


download article
35.173.48.53.