PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Postoperatieve wondverwikkelingen
Author(s): RANDON C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 11   Date: 2015   
Pages: 716-721
DOI: 10.2143/TVG.71.11.2001870

Abstract :
De meest voorkomende wondverwikkelingen zijn postoperatieve wondinfecties (POWI), de aanwezigheid van een seroom met eventueel een lymfelek, wonddehiscentie en hematoomvorming. Het risico op een POWI na chirurgie wordt beïnvloed door het type ingreep, de comorbiditeit van de patiënt, het personeel en de infrastructuur van het ziekenhuis zelf. Het registreren van postoperatieve wondverwikkelingen is een van de instrumenten voor kwaliteitsbewaking van chirurgische ingrepen en van een chirurgische afdeling. In België zijn 14,8% van de nosocomiale infecties POWI. Deze infecties starten zeven tot tien dagen postoperatief. Ze verlengen de ziekenhuisopname met minimaal zeven dagen, maar geven ook aanleiding tot een verhoogde morbiditeit en zelfs een mortaliteitsratio van 2,2.
Fasciadehiscentie komt voor in 0,4% tot 3,5% van de gevallen. De incidentie is niet gedaald ondanks de nieuwe materialen en hechtingstechnieken. Vroegtijdig geeft dit aanleiding tot evisceratie, laattijdig tot een littekenbreuk. Het mortaliteitsrisico bij evisceratie is 45%.
Een seroom of bij drainage een lymfocele wordt veroorzaakt door een lymfelek bij dissectie. Men ziet dit meestal na klieruitruiming (9% axillair en 26% ter hoogte van de lies) of wanneer dezelfde incisie wordt hernomen.


Postoperative wound complications
The most frequent wound complications are postoperative wound infections, a lymphorrhea with or without seroma, wound dehiscence and a haematoma of the wound. The risk for a postoperative wound infection after surgery is subject to the type of surgery, the comorbidity of the patient, the workforce and the infrastructure of the hospital itself. The registration of postoperative wound complications is one of the tools for quality control of surgical procedures and of the surgical unit.
In Belgium, 14.8% of the nosocomial infections are postoperative wound infections. An infection starts seven to ten days after surgery. They prolong the hospital uptake with a minimum of seven days. This not only influences the hospital costs but also results in a higher morbidity and mortality rate of 2.2.
Fascia dehiscence has a frequency of 0.4 to 3.5%. The incidence has not diminished despite new materials and closing techniques. In an early stage, this results in an evisceration, and in a later stage in an abdominal or another hernia. The mortality risk for evisceration is 45%. A seroma, or in case of drainage a lymphorrhea, is triggered by a lymph leakage during dissection. It is frequently observed after a lymph node debridement (9% after an axillary and 26% after a groin debridement) or when the same incision is re-used.


download article
3.236.59.63.