PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Zwangerschapsdiabetes: stand van zaken
Author(s): BENHALIMA K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 8   Date: 2015   
Pages: 543-547
DOI: 10.2143/TVG.71.08.2001846

Abstract :
Zwangerschapsdiabetes (ZWDM) is een steeds vaker voorkomende medische verwikkeling. Het is geassocieerd met een verhoogd risico op verwikkelingen voor de moeder en het kind tijdens de zwangerschap en de bevalling. Vrouwen met ZWDM hebben ook een sterk verhoogd risico om later diabetes mellitus type 2 (DM2) te ontwikkelen. Er is echter een gebrek aan nationale en internationale uniformiteit wat betreft de diagnose van ZWDM. Ook over de aanbeveling van de “International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups” (IADPSG) voor een nieuwe screeningsstrategie voor ZWDM blijft er veel discussie bestaan. Een recent uitgevoerde enquête in Vlaanderen toont een grote variatie in gebruikte screeningsstrategieën voor een niet-gekende diabetes mellitus (DM) vroeg in de zwangerschap en ZWDM. Meer onderzoek is dan ook nodig naar de meest kosteneffectieve screeningsstrategie voor ZWDM in België. Zeer recent werd daarom de “Belgian Diabetes in Pregnancy”-studie (BEDIP-N-studie) opgestart (http://www.bedip.be).


Gestational diabetes mellitus: update
Gestational diabetes mellitus (GDM) is an increasingly frequent medical condition during pregnancy. It is associated with a greater risk of complications for both mother and baby during pregnancy and birth. Women with GDM also bear an increased risk of developing diabetes mellitus type 2 later in life. However, national and international uniformity in the approach of the ascertainment and diagnosis of GDM is lacking. The recommendation of the “International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups” (IADPSG) on GDM screening also remains controversial.
A recent survey in Flanders (Belgium) demonstrates that there is a large variation in screening strategies used for pregestational diabetes mellitus in the early pregnancy and GDM. More research is therefore needed to evaluate the most cost-effective screening strategy for GDM in Belgium. Thus, very recently, the “Belgian ­Diabetes in Pregnancy” (BEDIP-N) study was started (http://www.bedip.be).


download article
3.227.233.55.