PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap: rationale voor de huidige aanbevelingen in België
Author(s): MAERTENS K, VERMEIREN S, TOP G, VAN DAMME P, LEURIDAN E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 8   Date: 2015   
Pages: 497-505
DOI: 10.2143/TVG.71.08.2001839

Abstract :
De laatste jaren is er een toename van het aantal kinkhoestgevallen in België. Vooral jonge zuigelingen zijn vatbaar voor een ernstige infectie, met meestal hospitalisatie en soms zelfs de dood tot gevolg. Zuigelingen krijgen bij de geboorte te weinig transplacentaire maternale antistoffen waardoor ze pas tegen kinkhoest beschermd zijn na toediening van de eerste drie dosissen van het basisvaccinatieschema, die in België worden gegeven op de leeftijd van acht, twaalf en zestien weken. Vanwege de toename van het aantal kinkhoestgevallen en de hoge morbiditeit door kinkhoest bij jonge zuigelingen, beveelt de Hoge Gezondheidsraad van België sinds augustus 2013 een herhalingsinenting aan met een kinkhoest bevattend vaccin, voor alle zwangere vrouwen en bij iedere zwangerschap. Dit artikel biedt een overzicht van de achtergrond en de wetenschappelijke evidentie die geleid hebben tot de nieuwe aanbeveling.


Pertussis vaccination of pregnant women: rationale for the actual recommendations in Belgium
The incidence of pertussis in Belgium has increased during the last decade. Especially young infants are prone to severe infection, hospitalization and even death. Neonates receive very few maternal antibodies at birth; thus a susceptibility gap occurs between this scarcity of maternal antibodies and the protection offered by the primary vaccination schedule (at weeks 8-12-16 in Belgium).
Due to a growing burden of disease and a high morbidity in the youngest age category, the Superior Health Council of Belgium (National Immunization Technical Advisory Group) has recommended since August 2013 to administer a booster pertussis vaccination dose to all pregnant women and with each subsequent pregnancy. This article aims to overview the background and scientific evidence that led to the recommendation.


download article
34.204.194.190.