PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Impact van communicatie tussen zorgverstrekkersop de kwaliteit van patiëntenzorg
Author(s): VERMEIR P, DE FLUITER K, VAN DAELE S, HALLAERT G, BUYLAERT W, VOGELAERS D, VANDIJCK D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 71    Issue: 6   Date: 2015   
Pages: 372-380
DOI: 10.2143/TVG.71.06.2001820

Abstract :
De huisarts heeft een centrale functie in de zorg voor de patiënt. Hij is in principe het eerste aanspreekpunt voor de patiënt, maar steeds blijft hij een coördinerende rol behouden in het zorgproces, ook na verwijzen. Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden, moeten artsen optimaal kunnen beschikken over alle relevante gegevens over de patiënt. Doeltreffende communicatie is hiervoor essentieel. Deze moet aan bepaalde vereisten voldoen om kwaliteitsvol te zijn. Dit veronderstelt dat op welbepaalde momenten in het zorgproces de informatie tijdig uitgewisseld wordt tussen huisartsen en arts-specialisten. Het belang van goede communicatie tussen zorgactoren onderling alsmede de voorwaarden waaraan deze dient te voldoen, zou nadrukkelijker aan bod moeten komen in de opleiding. Zo zou communicatie beschouwd moeten worden als een essentiële vaardigheid die nodig is teneinde kwaliteitsvolle patiëntenzorg te kunnen verlenen.


Impact of communication between care providers on the quality of patient care
The general practitioner (GP) has a central function in patient care. Basically, the GP is the patients’ first point of contact. Even after referral, he will always play a coordinating role in the care process. In order to be able to provide high standard care, physicians should have full access to all patient data. Efficient communication is key in this transmural co-operation.
To be effective, communication should meet specific quality standards. This requires a regular exchange of communication between the GP and medical specialists. Moreover, any form of communication should meet everybody’s needs and be structured. Physicians prefer electronically written letters. Communication between health care professionals and communication quality should be an important and integral part of their graduate and postgraduate training. Communication should be considered a basic skill of health care professionals in order to provide and ensure high quality patient care.


download article
35.173.48.53.