PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Behandeling van respiratoir falen bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose
Author(s): MUYLDERMANS S, VRIJSEN B, TESTELMANS D, BELGE C, VAN DAMME P, BUYSE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 22   Date: 2014   
Pages: 1348-1355
DOI: 10.2143/TVG.70.22.2001734

Abstract :
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is de meest voorkomende neurodegeneratieve motorneuronaandoening bij volwassenen. De voornaamste doodsoorzaak bij patiënten met ALS is respiratoir falen. Als voornaamste symptomen van beginnend respiratoir falen kunnen orthopneu, hypersomnolentie en ochtendlijke hoofdpijn aangeduid worden. Een behandeling met niet-invasieve ventilatie (NIV) biedt deze patiënten een significant overlevingsvoordeel en een verbetering van de levenskwaliteit. Wanneer NIV precies gestart moet worden, staat echter vooralsnog ter discussie. Internationale richtlijnen raden aan om een combinatie van de symptomen en objectieve metingen te gebruiken. Een longfunctieonderzoek, respiratoire spierkrachtmetingen en nachtelijke saturatie- en koolstofdioxidemonitoring worden in dit kader vaak uitgevoerd. Ook de Belgische terugbetalingscriteria van het RIZIV zijn hierop gebaseerd. In dit overzicht wordt er dieper ingegaan op de verschillende symptomen en testen die beginnend respiratoir falen kunnen aantonen.
Ten gevolge van spierzwakte kan ook de hoestfunctie gecompromitteerd raken. Bij patiënten met deficiënt hoesten wordt “airstacking”, (thoraco-)abdominale compressie, een hoestaugmentatietoestel of een combinatie van deze technieken gebruikt. In dit artikel wordt er een overzicht gegeven van de indicaties voor en de werking van deze verschillende hoestondersteunende technieken.
Tot slot wordt er ook ingegaan op de mogelijkheid om over te gaan tot invasieve ventilatie via een tracheostomie wanneer NIV faalt. Deze behandeling brengt echter sociale, emotionele en ethische problemen mee.


Treatment of respiratory failure in amyotrophic lateral sclerosis
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is the most common neurodegenerative motor neuron disease in adults. The cause of death is usually respiratory failure. Although a treatment with non-invasive ventilation (NIV) has been shown to improve life quality and survival, most patients do not receive this treatment. The decision to prescribe NIV should be based on a combination of respiratory symptoms and evidence of respiratory muscle weakness. The typical symptoms of respiratory failure are orthopnea, excessive daytime sleepiness and morning headaches. Respiratory muscle weakness is assessed by measurements of the respiratory muscle strength, nocturnal gas exchange and pulmonary function tests.
ALS patients may also develop an inadequate cough function. In this manuscript, an overview of the possible cough augmentation devices and techniques is provided.
Tracheal ventilation is also discussed. This treatment is generally not advised to patients because of the important emotional and social impact for the individual and his caregivers, but can be used when NIV appears impossible or becomes insufficient.


download article
54.198.92.22.