PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Ferriprieve anemie: nieuwe ontwikkelingen in diagnose en behandeling
Author(s): HOLVOET T, DE VOS M, BAERT F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 22   Date: 2014   
Pages: 1336-1347
DOI: 10.2143/TVG.70.22.2001733

Abstract :
Ferriprieve anemie is een vaak voorkomende pathologie waarvan de diagnose door een problematische interpretatie van de ijzerparameters niet altijd gemakkelijk te stellen is. De laatste jaren zijn er nieuwe inzichten in de fysiologie van het ijzermetabolisme, met de ontdekking van het hepcidine-­eiwit als belangrijkste voorbeeld. In dit artikel wordt er een overzicht gegeven van de huidige kennis over het ijzermetabolisme, van waaruit op een doeltreffende wijze de diagnose van ferriprieve anemie kan worden gesteld. Daarnaast is er de laatste jaren meer evidentie ontstaan voor een vroegtijdige rol van intraveneuze ijzersubstitutie bij ferriprieve anemie, die de transfusies kan beperken en op een snelle en duurzame manier de anemie kan corrigeren.


Treating and recognizing iron deficiency anemia: update
Iron deficiency anemia is a common problem in the general population, but the diagnosis is not always easy to establish. New insights into the pathophysiology of the iron metabolism, such as the role of hepcidin, could provide a better understanding of the iron parameters.
This manuscript discusses the advances in the iron metabolism made in recent years and their diagnostic implications. Additionally, new products for iron substitution have been developed recently, changing the treatment of iron deficiency with a more pronounced focus on intravenous iron substitution. An overview of the available products for iron substitution in Belgium is also provided.


download article
54.198.92.22.