PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Genetisch geïnspireerde toekomstperspectieven voorde therapie van het neuroblastoom
Author(s): DE WILDE B, VAN MAERKEN T, DE PRETER K, VAN ROY N, LAUREYS G, VANDESOMPELE J, SPELEMAN F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 22   Date: 2014   
Pages: 1326-1335
DOI: 10.2143/TVG.70.22.2001732

Abstract :
Recente genoomwijde mutatieanalysen van verschillende tumorentiteiten hebben een schat aan nieuwe informatie en vele verrassende ontdekkingen opgeleverd met vaak een directe impact op het therapeutische beleid. Voor pediatrische maligniteiten is echter gebleken dat de mutatiefrequentie een stuk lager ligt dan bij tumoren bij volwassenen. Nochtans leiden deze nieuwe gegevens ook tot nieuwe inzichten in het ontstaansproces van tumoren bij kinderen en duiken er nieuwe mogelijkheden op voor therapeutisch ingrijpen. Het neuroblastoom, een vaste tumor van het ontwikkelende sympathische zenuwstelsel, neemt hierbij een bijzondere plaats in. De prognose is immers – ondanks zeer intensieve multimodale therapie – nog steeds ongunstig voor kinderen met een hoogrisicotumor die ouder dan achttien maanden zijn bij de diagnose.
De laatste jaren zijn er belangrijke nieuwe inzichten verworven in de genetische defecten die aan de basis liggen van het ontstaan van het neuroblastoom en werden ook op genoomwijde schaal de DNA-mutaties in kaart gebracht. Naast de reeds lang gekende amplificatie van het MYCN-gen en de typische patronen van structurele chromosomale afwijkingen blijken activerende mutaties in het ALK-gen de enige vaak voorkomende afwijkingen te zijn in het neuroblastoomgenoom. Andere, minder vaak voorkomende mutaties lijken zich echter te concentreren in een aantal biologische signaalwegen die belangrijk zijn voor de ontwikkelende zenuwcel. In dit artikel wordt er een overzicht gegeven van de meest recente stand van zaken, alsook van de nieuwe perspectieven voor klinische interventie en therapie.


Treatment of neuroblastoma: genetically inspired future perspectives
A recent genome-wide mutational analysis of several tumor entities has revealed valuable new insights in the pathogenesis of these tumors, often with a direct link to their potential treatment. However, the mutational frequency of pediatric malignancies appears to be much lower when compared to cancers in adults.
Recently, several whole genome and exome sequencing efforts have been undertaken, aiming at a better understanding of the genetic basis of a neuroblastoma. To this day, this enigmatic pediatric malignant disease poses a significant therapeutic challenge. Despite multimodal intensive therapeutic regimens for the high-risk patients, these tumors, derived from the sympathetic nerve system, are one of the major causes of pediatric cancer-related death. In this review, recent major genetic discoveries in neuroblastoma biology and new potential therapeutic strategies are described.


download article
54.90.204.233.