PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De behandeling van pijn: “back to basics”
Author(s): VAN EECKHOVEN V
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 22   Date: 2014   
Pages: 1314-1320
DOI: 10.2143/TVG.70.22.2001730

Abstract :
Pijn is een emotie die vaak aanwezig is bij gehospitaliseerde patiënten. Het meten en evalueren van deze vijfde vitale parameter vormt een eerste stap in een goed, ziekenhuisbreed pijnbeleid.
Het doel van een goede, acute pijnstilling is enerzijds zorgen voor een snellere mobilisatie en een sneller ontslag naar huis en anderzijds het voorkomen van chronificatie van pijn.
Bij een acuut pijnbeleid wordt de klassieke pijnladder van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) afgedaald in plaats van opgeklommen. Dit betekent dat op tijdstip nul de nociceptieve en de inflammatoire pijn het hevigst is en idealiter onderdrukt wordt op multimodale wijze. Vervolgens kan na verloop van tijd de pijnstilling worden afgebouwd en gestopt.
Onder de systemische analgetica verdienen opioïden in combinatie met niet-opioïden de voorkeur bij matige tot hevige postoperatieve pijn. Opioïden hebben een goed veiligheidsprofiel en zijn gemakkelijk titreerbaar. Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) hoeven enkel na een individuele risico-batenanalyse opgestart te worden gezien het minder gunstige risicoprofiel.
Tot slot heerst er vaak een opioïdofobie, waarbij zowel de patiënt als de zorgverlener angst heeft voor de bijwerkingen (respiratoir, verslaving, enz.). De vrees voor verslaving blijkt echter onterecht, want opioïdtherapie blijkt niet geassocieerd te zijn met een groot verslavingsrisico. Wel is het belangrijk om risicopatiënten te identificeren en strikter op te volgen.


Treatment of pain: “back to basics”
Many hospital patients experience moderate or severe pain. Pain is an emotion and can be seen as the fifth vital parameter. It is a first step towards a better pain policy to measure and evaluate pain in patients. Appropriate pain control can result in a shorter hospital stay and a faster revalidation, but it also prevents chronification of pain.
In acute pain medicine, there is an acute pain ladder of decreasing pain intensity. Early on, most patients need multimodal therapy to alleviate their pain. When time evolves, pain decreases or goes away, and analgetics can be reduced or stopped.
Opioids in combination with non-opioids are the first choice in patients undergoing moderate to severe surgery. Opioids are safe and easy to titrate. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are less safe and require an individual approach. There is a fear of opioids among physicians as well as patients. However, fear of addiction is often irrational. It is important to detect patients with a risk of addiction, but there does not appear to be a high risk of addiction among chronic pain patients.


download article
54.198.92.22.