PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het slechtnieuwsgesprek: impact op de patiënten de zorgverlener
Author(s): DE GROOTE K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 21   Date: 2014   
Pages: 1236-1239
DOI: 10.2143/TVG.70.21.2001720

Abstract :
Slechtnieuwsgesprekken zijn een inherent, maar moeilijk onderdeel van de dagelijkse medische praktijk. De wijze waarop en de empathie waarmee het nieuws wordt gebracht, beïnvloeden de gevoelens en de tevredenheid van de patiënt en diens familie. Een ongevoelige aanpak verhoogt het gevoel van verdriet en verlies en kan een zeer langdurige, negatieve impact hebben op het adaptatie- en het aanvaardingsproces. Tijdens een slechtnieuwsgesprek vinden ouders het belangrijk dat de informatie correct is, gebracht wordt in begrijpelijke taal en voldoet aan de verwachtingen die ze op voorhand koesterden. Ze verkiezen zorgverleners die zelfvertrouwen uitstralen, maar ook bezorgd en zorgzaam zijn en voldoende tijd vrijmaken voor vragen. Hoewel het slechtnieuwsgesprek deel uitmaakt van de dagelijkse routine, blijft het ook voor hulpverleners een grote bron van stress zowel vóór, tijdens als na het patiëntencontact. De wijze waarop men daarmee omgaat, is afhankelijk van de persoonlijkheid van de zorgverlener en van zijn medische ervaring. Er bestaan veel richtlijnen en aanbevelingen over hoe artsen zich het best voorbereiden op het brengen van slecht nieuws, over het creëren van een optimaal ondersteunende omgeving en over hoe slecht nieuws gebracht moet worden. Hoewel de praktische invulling kan verschillen, zijn privacy, een empathische, maar directe communicatie, bereikbaarheid en aandacht voor gevoelens en vragen de belangrijkste aandachtspunten.


Bad news and its impact on patients and caregivers
Breaking bad news is an inherent, but stressful part of the daily medical practice. The way in which bad news is brought highly influences the feelings and satisfaction of the patient and his family. An insensitive attitude increases the perception of loss and grief, and has a long-lasting, negative impact on the adaptation and acceptation process. Parents highly appreciate correct information, brought in a clear and understandable way and meeting their previous expectations. They prefer caregivers who are self-confident, but caring and empathic, leaving enough time for questions.
Although part of the daily practice, breaking bad news remains a major source of stress for caregivers, being present before, during and after the patient contact. The way in which care­givers deal with this type of stress, depends on their personality and medical experience. Different guidelines describe how to prepare breaking bad news, how to create a supportive environment and how to break bad news. Although the practical details vary, the key messages are privacy, an empathic but direct communication, careful attention to the patient’s feelings and sufficient time for conversation and questions.


download article
35.173.48.53.