PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een tweejarig meisje met een abces in de linkerhand na Salmonella-gastro-enteritis
Author(s): CLARYSSE A, VAN BOSSTRAETEN B, LAMPMANN S, CORTHOUTS I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 20   Date: 2014   
Pages: 1210-1213
DOI: 10.2143/TVG.70.20.2001713

Abstract :
Een tweejarig meisje werd naar de dienst spoedgevallen gebracht met anorexie, een waterige stoelgang en hoge koorts sinds drie dagen. Haar algemene toestand verslechterde progressief. Een stoelgangstaal en een bloedkweek waren positief voor Salmonella typhimurium en bevestigden het klinische vermoeden van een bacteriëmie. Enkele dagen na het starten van intraveneuze antibiotica ontstond er een abces op de rug van de linkerhand, waaruit eenzelfde type Salmonella typhimurium werd gekweekt.
Non-tyfoïdale Salmonella-gastro-enteritis (NTS-gastro-enteritis) wordt voornamelijk veroorzaakt door het eten van besmet voedsel. Het ziektebeeld is meestal kortdurend en zelfbeperkend. Bij 5% van de patiënten veroorzaakt de kiem ook problemen buiten de maag-darmtractus, hetgeen meestal beperkt blijft tot een bacteriëmie. Salmonella typhimurium en Salmonella enteritidis beschikken over virulentieplasmiden en verhogen zo het risico op een bacteriëmie.
Men moet bedacht zijn op een bacteriëmie wanneer er langer dan vijf dagen sprake is van hoge koorts. Kinderen onder de leeftijd van drie maanden en immuungecompromitteerde patiënten lopen een hoger risico. Extra-intestinale verwikkelingen vereisen een behandeling met antibiotica, vooral in de hoogrisicobevolking. Er kan empirisch gestart worden met een breedspectrumanti­bioticum, type cefalosporine van de derde generatie. De behandelduur is afhankelijk van de lokalisatie van de verwikkeling, eventuele resterende ettercollecties na de drainage, de immuunstatus en de leeftijd van de patiënt.


Left hand abscess caused by Salmonella typhimurium in a two-year-old girl
A two-year-old girl was seen at the emergency department with anorexia, watery stools and a high-grade fever persisting since three days. Her general condition aggravated progressively. A stool culture was positive for Salmonella typhimurium. A blood culture confirmed the clinical suspicion of a Salmonella typhimurium bacteremia. A few days after the start of the intravenous antimicrobial therapy, an abscess on the dorsal side of the left hand appeared. The abscess was surgically drained and Salmonella typhimurium was cultivated.
Non-typhoidal Salmonella gastroenteritis is mostly caused by the ingestion of contaminated food. It usually has a rapid onset and is self-limiting. Invasion beyond the gastrointestinal tract occurs in 5% of the patients, mostly resulting in an uncomplicated bacteremia. Still, Salmonella typhimurium and Salmonella enteritidis possess virulence plasmids, providing them with a higher potential for a bacteremia. The possibility of a bacteremia has to be considered when a high fever persists for more than five days. Infants under the age of three months and immunocompromised patients bear a higher risk. An antimicrobial treatment is
necessary in case of a bacteremia with or without other extra-intestinal manifestations. Cephalosporin antibiotics of the third generation are the treatment of choice to start with. The duration of the treatment depends on the localisation, the remaining puss collections after a surgical drainage, the immune status and the age of the patient.


download article
3.80.4.76.