PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Vergelijking mondkankerstadium tussen twee tijdsperioden: wordt men beter in vroegtijdige diagnostiek?
Author(s): ELST J, SCHOENAERS J, DORMAAR JT, POLITIS C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 20   Date: 2014   
Pages: 1196-1201
DOI: 10.2143/TVG.70.20.2001711

Abstract :
Naarmate de Belgische bevolking ouder wordt, neemt het aantal tumoren toe, ook het spinocellulair carcinoom van de mondholte. De voorbije jaren werden deze ziekte en de risicofactoren steeds meer onder de aandacht gebracht van zowel artsen, tandartsen als de bevolking (roken, alcohol). De vraag is nu of deze toegenomen kennis en bekendheid ook daadwerkelijk een verbetering hebben betekend op het gebied van het oncologische stadium op het moment van de diagnose. Daartoe werd het stadium bij de diagnose van een primair, histopathologisch bewezen spinocellulair carcinoom van de mondholte vergeleken tussen twee willekeurig bepaalde tijdsperioden over een tijdsinterval van tien jaar.
In totaal werden 251 patiënten geselecteerd uit twee verschillende tijdsperioden vanuit de oncologiedatabank van het UZ Leuven: 111 uit de periode 1992-1996 en 140 uit de periode 2007-2011. Er kon een significant verschil in oncologisch stadium aangetoond worden tussen de twee tijdsperioden: er zijn significant meer patiënten met stadium I en significant minder patiënten met stadium IVc in de latere tijdsperiode. Nader onderzoek toonde niet direct een daling van de stadium IV-­tumoren aan, maar eerder een verschuiving van de tumoren van de lagere stadia onderling. Tumoren ter hoogte van de tongrand, de tongbasis en de mondbodem blijven prominent aanwezig in de groep van de stadium IVa-tumoren.


Diagnosing squamous cell carcinomas of the oral cavity in an early stage: are we getting better?
Over the past years, efforts have been made to increase the general and dental practitioners’ awareness of squamous cell carcinomas of the oral cavity and their risk factors. Whether this has made a difference in the cTNM stage at the time of the diagnosis, is yet to be determined.
The cTNM stage at the diagnosis of a primary, histologically proven squamous cell carcinoma of the oral cavity was compared between two cohorts over a ten-year interval. In total, 251 patients were selected from two different time periods: 111 from 1992-1996 and 140 from 2007-2011. All patient information was gathered from the oncology database of the University Hospital in Leuven (Belgium).
A significant difference in cTNM stage at the time of the diagnosis between the two periods was found (Fisher’s exact test: p = 0.004; Mann-Whitney-U test: p = 0.029). More patients are diagnosed in stage I (28.6% versus 12.6%; p = 0.005) and less in stage IVc (2.9% versus 12.9%; p = 0.005). The odds that a patient was diagnosed in stage I, was 2.21 (95%-confidence interval (95%-CI): 1.16-4.21; p = 0.016) compared to the later period. The odds that a patient was diagnosed in stage IVb or IVc, was 4.9 times higher (95%-CI: 1.54-15.6; p = 0.007) in the early cohort.
Although significantly more stage I tumors were diagnosed in the period 2007-2011, the stage IV tumors did not decrease. It appears that a shift did occur between tumors of the lower stages rather than a shift from the stage IV tumors to the lower stages.


download article
34.236.38.146.