PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: “Continuous positive airway pressure” tijdens de zwangerschap
Author(s): NULENS K, QUINTIENS J, STAELENS A, DETHIER K, VONCK S, GYSELAERS W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 20   Date: 2014   
Pages: 1176-1185
DOI: 10.2143/TVG.70.20.2001709

Abstract :
“Continuous positive airway pressure” (CPAP) is de gouden standaard in de behandeling van het ernstige obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS). OSAS is een zeer prevalente slaapgerelateerde ademhalingsstoornis die meestal een directe weerslag heeft op de levenskwaliteit van de patiënt. Daarnaast is OSAS geassocieerd met meerdere comorbiditeiten, onder andere arteriële hypertensie. CPAP genereert een positieve druk die faryngeale collaps verhindert. Er is al aangetoond dat een CPAP-behandeling van patiënten met obstructieve slaapapneu (OSA) de bloeddruk verbetert.
Tijdens de zwangerschap kunnen slaapstoornissen zoals OSAS ontstaan of in ernst toenemen. Dit gaat meestal gepaard met een verhoging van het snurkgedrag, wat gerelateerd is aan een groter risico op hypertensieve aandoeningen zoals zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie (PE). Studies hebben aangetoond dat een zwangerschap verwikkeld met hypertensie een hoger risico heeft op ongunstige uitkomsten voor zowel de moeder als het kind. CPAP is een veilige, niet-invasieve behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen bij zwangere vrouwen die de bloeddruk kan normaliseren gedurende de hele zwangerschap. Er is tot nu toe slechts beperkt onderzoek gedaan naar de effecten van CPAP tijdens de zwangerschap, maar de bekomen resultaten zijn veelbelovend.


CPAP therapy in pregnancy
Continuous positive airway pressure (CPAP) remains the most common treatment for obstructive sleep apnea (OSA). OSA is a frequently occurring sleep disorder with an adverse effect on the patient’s quality of life. Moreover, OSA is associated with numerous comorbidities, such as hypertension. CPAP generates a positive pressure, preventing the airways from narrowing or closing. The pathophysiological mechanisms responsible for the OSA symptoms and its associated complications are counteracted by this treatment. It is already known that the treatment of patients with OSA by means of CPAP exerts positive effects on the blood pressure.
During pregnancy, sleep disorders such as OSA can develop or even worsen. This often results in increased snoring, which is related to a higher risk of gestational hypertension and preeclampsia. Studies have shown that hypertension during pregnancy is associated with an adverse fetal and maternal outcome. CPAP is a safe treatment for sleep disorders in pregnant women. Moreover, CPAP is able to normalize the blood pressure during the entire pregnancy.
The research on the effects of CPAP during pregnancy is limited, but the obtained results so far are promising.


download article
3.227.233.55.