PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Aanbeveling perinatale zorgen rond levensvatbaarheid in Vlaanderen
Author(s): JACQUEMYN
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 20   Date: 2014   
Pages: 1159-1167
DOI: 10.2143/TVG.70.20.2001707

Abstract :
Om een individueel beleid voor te stellen bij een dreigende extreme vroeggeboorte tussen 24 0/7 weken en 26 6/7 weken zwangerschapsduur, wordt er door de Vlaamse afdelingen voor neonatale en maternale intensieve zorgen een uitgebreide counseling voorgesteld die niet enkel rekening houdt met de foetale/neonatale sterfte, maar ook met de te verwachten morbiditeit, de maternale risico’s en talrijke factoren die de prognose beïnvloeden. Voor de termijn vroeger dan 24 0/7 weken wordt er algemeen voorgesteld om geen intensieve neonatale zorgen op te starten, maar wel palliatieve comfortzorgen. Doorverwijzing naar een centrum kan op elk moment gebeuren, maar het best ten laatste op 23 5/7 weken om toe te laten om in samenspraak met de ouders een keuze te maken. Indien er gekozen wordt voor een actief beleid, houdt dit antenatale cortico­steroïden en magnesium in, alsook een keizersnede indien nodig.


Perinatal care at the limits of viability: Flemish guidelines
All Flemish neonatal and maternal intensive care units agree on an individual approach in case of threatening extremely preterm birth between 24 0/7 and 26 6/7 weeks of gestational age, after extensive counseling taking into account not only fetal/neonatal death, but also morbidity, maternal risks and other factors influencing the prognosis. Before 24 0/7 weeks, it is generally advised not to provide intensive care but only
palliative comfort care. Transfer to a tertiary center can be offered at any moment, but certainly from 23 5/7 weeks on to allow parents to make an informed choice in consent with care providers. When an active treatment is chosen, this includes antenatal corticosteroids, magnesium and if necessary a C-section.


download article
34.237.76.91.