PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: “Silent sinus”-syndroom: ongewone oorzaak van verworven spontane unilaterale maxillaire atelectase
Author(s): VAN MECHELEN K, VAN ROMPAEY V, VAN LAER C, CLAES J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 16   Date: 2014   
Pages: 902-906
DOI: 10.2143/TVG.70.00.2001668

Abstract :
Bij een 29-jarige patiënte met een bilaterale neusobstructie en frontale hoofdpijn werd de diagnose van het “silent sinus”-syndroom gesteld, ook wel “imploding antrum” of “chronische maxillaire sinusatelectase” genoemd. Dit is een zelden voorkomende verworven spontane unilaterale ­maxillaire atelectase met complete of gedeeltelijke opacificatie van de maxillaire sinus geassocieerd met spontane, pijnloze enoftalmie en progressieve hypoglobus. De CT-scan van de sinussen toonde een typisch beeld, namelijk opacificatie van de sinus maxillaris rechts met aantrekking van de inferieure orbitarand. Een rechtszijdige endoscopische uncinectomie en een maxillaire antrotomie werden uitgevoerd om de normale sinusventilatie te herstellen. Vervolgens werd er een septoconchaplastiek uitgevoerd om de neusdoorgankelijkheid te verbeteren. Het is belangrijk om deze patiënten te behandelen vermits dit kan evolueren naar enoftalmie en hypoglobus.


Silent sinus syndrome:unusual cause of acquired spontaneous unilateral maxillary atelectasis
A 29-year-old patient with bilateral nasal obstruction and frontal headache was diagnosed with the silent sinus syndrome, also called “imploding antrum” or “chronic maxillary atelectasis”. This is a rare, acquired, spontaneous unilateral maxillary atelectasis with complete or partial opacification of the maxillary sinus associated with spontaneous, painless enophthalmos and progressive hypoglobus.
The CT scan of the sinuses revealed a typical opacification of the right maxillary sinus with attraction of the inferior orbita wall. The therapy consisted of an endoscopic maxillary sinus uncinectomy and antrotomy to restore the normal ventilation of the sinus. It remains important to treat patients with the silent sinus syndrome as this condition can evolve into enophthalmos and hypoglobus.


download article
35.175.187.91.