PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Dyspneu, rabdomyolyse en acute nierinsufficiëntie
Author(s): OMBELET S, REYNDERS M, VANDECASTEELE S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 8   Date: 2014   
Pages: 442-451
DOI: 10.2143/TVG.70.08.2001595

Abstract :
Het grote en groeiende aantal virale en bacteriële ziekteverwekkers verantwoordelijk voor respiratoire infecties vormt een uitdaging voor laboratoria om op een snelle en eenvoudige manier pathogenen te identificeren. De ontwikkeling van sensitieve moleculaire analysen heeft gezorgd voor een toegenomen opsporing van respiratoire virale pathogenen. Een polymerasekettingreactie (PCR) en nucleïnezuursequencing hebben in het verleden een grotere sensitiviteit getoond dan directe antigeenopsporende testen en een viruskweek op een combinatie van cellijnen. In het klinische laboratorium van het AZ Sint-Jan te Brugge wordt er routinematig gebruikgemaakt van een nieuwe toepassing van de TLDA-kaarten (TaqMan Low Density Array) voor een kwalitatieve real-time PCR-opsporing van 28 respiratoire pathogenen. Mede door deze snelle diagnostische benadering kunnen invasieve procedures en de hieraan geassocieerde risico’s vermeden worden. Aangezien de behandeling van de meeste virale pathogenen enkel supportief is, kan door de sensitieve diagnosestelling de onrechtmatige toediening van antibiotica of antivirale middelen eerder gestopt worden, waardoor antibioticaresistentie vermeden wordt en de medische kosten gedrukt kunnen worden. Zoals recent aangetoond met de opsporing van het nieuwste coronavirus (“Human Coronavirus-Erasmus Medical Center” – HCoV-EMC), zal deze PCR-gebaseerde analysemethode in de toekomst ongetwijfeld gebruikt worden om nieuwe (respiratoire) pathogenen op te sporen en hun epidemiologie in kaart te brengen.


Dyspnea, acute renal failure and rhabdomyolysis
The medical history of a 47-year-old female patient with a viral pneumonia caused by the coronavirus OC43 and a HKU1 coinfection is reported. The large and growing number of viral and bacterial pathogens responsible for respiratory infections poses a challenge for laboratories seeking to provide rapid and comprehensive pathogen identification.
In the general hospital of Sint-Jan located in Bruges (Belgium), a novel application of the TLDA cards (TaqMan Low Density Array) for the qualitative real-time detection of 28 respiratory pathogen targets based on a polymerase chain reaction (PCR) is used. The TLDA card approach offers promises for a rapid and simultaneous identification of multiple respiratory pathogens of outbreak investigations and disease surveillance. This rapid identification application involves a clinical benefit since it may avoid invasive procedures, as well as the associated risks. The treatment of most viral pathogens remains supportive. This sensitive identification will stop the unnecessary use of antibiotics, avoid therapy resistance and lower the medical costs.


download article
34.204.194.190.