PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Sepsis door Clostridium septicum en colorectaal carcinoom
Author(s): DHOOGHE B, MOONS V, VAN OLMEN A, CHRISTIAENS P, BOSSUYT P, CUYLE PJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 8   Date: 2014   
Pages: 422-427
DOI: 10.2143/TVG.70.08.2001593

Abstract :
Sepsis door Clostridium septicum is een zeldzame aandoening. Door het aerotolerante karakter is deze bacterie in staat om gezond weefsel te infecteren, waarbij patiënten met een onderliggende maligniteit voorbeschikt blijken te zijn.
Bij het stellen van deze diagnose is het essentieel om zich bewust te zijn van de mogelijke correlatie met een onderliggend maligne proces, met de voorkeur voor een primaire colorectale lokalisatie. Zodra de klinische toestand van de patiënt zich leent tot verdere interventies, moet er een vroegtijdig onderzoek gestart worden naar een onderliggende occulte maligniteit.
Gezien het doorgaans ernstige verloop en de nefaste prognose zijn een snelle diagnose en een accurate behandeling noodzakelijk om een fatale afloop af te wenden. Een onderliggend colorectaal carcinoom als ingangspoort moet formeel uitgesloten worden, zelfs in de afwezigheid van andere suggestieve symptomen.
Clostridium septicum betreft in principe een relatief gevoelige kiem. Bij verdenking op een infectie wordt er een empirische behandeling met een penicillinederivaat voorgesteld, bij voorkeur in associatie met metronidazol om het risico op therapiefalen te minimaliseren. Het gebruik van clindamycine in monotherapie moet vermeden worden gezien de beschreven resistentie.
Men moet bedacht zijn op een mogelijke hematogene “metastatische” spreiding met o.a. huid- en wekedeleninfecties, waarbij een chirurgische drainage en/of een debridement vaak noodzakelijk zijn. Clostridium septicum-bacteriëmie kan geassocieerd zijn met tumorperforatie zodat een prompte abdominale chirurgische interventie eveneens overwogen moet worden.


Clostridium septicum sepsis and colorectal carcinoma
Clostridium septicum sepsis is rare. Due to its aerotolerant characteristics, Clostridium septicum is capable of infecting healthy human tissue, in contrast to Clostridium perfringens. Patients with a known malignancy appear predisposed. When Clostridium septicum bacteremia is diagnosed, awareness of the possible correlation with an underlying malignancy is of the utmost importance. Investigations to exclude an occult malignancy, especially of the lower gastrointestinal tract, should be started as soon as clinically feasible, even in the absence of other clinical symptoms. Clostridium septicum is often severe and rapidly progressive with a high mortality rate. An early diagnosis and an accurate treatment are indispensable to offer a chance of survival.
This pathogen is sensible to various antibiotics. The proposed regimen for empirical treatment consists of a penicillin derivative in association with metronidazole to minimize therapy failure. Clindamycin in monotherapy should be avoided because of resistance problems. The suspicion of hematogenous metastatic spread to skin and soft tissue should be high. In these cases, a surgical drainage is often necessary. In case of an associated perforation of a colorectal tumor, it is also important to consider the advantages and risks of a surgical approach for the abdominal process.


download article
3.226.243.10.