PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Congenitale afwijkingen van de vrouwelijke genitale tractus: urologische weerslag en aanpak
Author(s): FAES J, VERGUTS J, BOGAERT G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 70    Issue: 4   Date: 2014   
Pages: 219-222
DOI: 10.2143/TVG.70.04.2001561

Abstract :
Het domein van de kinderurologie omvat een brede waaier aan ziektebeelden, gaande van eerder banale en voorbijgaande problemen tot ontwikkelingsstoornissen met een ernstige invloed op het functioneren van het kind. Vooral de complexere aandoeningen, waaronder de stoornissen in de seksuele ontwikkeling en de afwijkingen binnen het extrofie-epispadiecomplex, maken snelle en accurate beslissingen in de diagnostiek en de behandeling noodzakelijk. Gezien de complexiteit van deze aandoeningen is ervaring in de aanpak ervan onontbeerlijk. Omdat er bij de hoger beschreven aandoeningen vaak verschillende orgaansystemen betrokken zijn, is ook een multidisciplinaire samenwerking vaak vereist.


Congenital abnormalities of the female genital tract: urological impact and approach
Pediatric urology covers a wide variety of diseases, ranging from rather trivial and transient problems to developmental disorders with a considerable impact on the functioning of the child.
Especially the disorders of sex development and those within the exstrophy-epispadias complex force practitioners to make fast and accurate decisions regarding diagnosis and treatment. Given the complexity of these problems, experience in the approach remains crucial. Due to the frequent involvement of various organ systems, a multidisciplinary collaboration might be required as well.


download article
35.171.146.16.