PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Abcederende mastitis bij de neonaat: behandeling met parenterale antibiotica zonder drainage
Author(s): VAN DOORN JWD, VAN HENDE F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 2-3   Date: 2014   
Pages: 95-97
DOI: 10.2143/TVG.70.02.2001541

Abstract :
Een drie weken oude vrouwelijke neonaat werd naar het ziekenhuis gebracht met koorts en een ontstoken rechterborst met een harde, palpabele massa. Op basis van het klinische onderzoek werd de werkdiagnose van mastitis met abcesvorming gesteld. Het echografische onderzoek bevestigde deze diagnose. Het biochemische onderzoek toonde geen bijzonderheden. Vanwege de afwezigheid van tepelsecreet kon het oorzakelijke agens niet achterhaald worden met behulp van een gramkleuring of een kweek. De patiënte werd behandeld met flucloxacilline intraveneus gedurende tien dagen, waarna de zwelling klinisch volledig verdwenen was en er tevens echografisch een resorptie van de ontstekingshaard waargenomen werd. Daarop werd de therapie vijf dagen peroraal voortgezet, waarna er een controle-echografie werd uitgevoerd.
In dit artikel worden de incidentie, de klinische presentatie en de diagnose van neonatale mastitis, al dan niet met abcesvorming, besproken. Tevens worden de mogelijke gevolgen voor de borstontwikkeling bij meisjes weergegeven volgens de beschikbare literatuur en wordt er besproken waarom er in deze casus een andere behandelingsstrategie gevolgd werd dan deze voorgesteld in de literatuur.


Neonatal mastitis with abscedation: treatment with parenteral antibiotics without drainage
The medical history of a three-week-old infant presenting with a fever and inflammation of the right breast with a palpable hard mass is reported. The diagnosis of mastitis with abscedation was made, based on the clinical examination and the ultrasound evaluation. A complete blood count and blood culture were performed, but revealed no alterations.
Neonatal mastitis is a rare infectious condition usually caused by Staphylococcus aureus. It affects neonates predominantly between one and seven weeks old, with a male-to-female. ratio of approximately 1:2. Affected infants usually present with bilateral physiological breast hypertrophy and one erythematous, warm and tender breast with or without a palpable mass. A fever is only present in half of the cases and blood tests reveal leukocytosis and/or an elevated C-reactive protein (CRP) in 50% to 70% of the patients. An ultrasound evaluation is useful to differentiate between simple mastitis and mastitis with abscedation. A treatment with intravenous antibiotics, penicillinase resistant, such as flucloxacillin, is indicated.
When abscedation is present, the literature suggests drainage by means of an incision or an aspiration. However, the follow-up of several female patients treated with a surgical incision indicated severe negative effects for the breast development in about half of the patients. No follow-up data after a needle aspiration could be found in the literature. Therefore, the patient presented in this case was treated solely with intravenous antibiotics. Since the abscess and the inflammation cleared rapidly both clinically and by ultrasound, an incision could be avoided. The patient will be seen for follow-up during puberty.


download article
35.168.112.145.