PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een zeldzame oorzaak van een intestinale pseudo-obstructie
Author(s): POELS H, VERBEECK G, BOSMANS E, VAN DER STIGHELEN H, VAN GOOL S
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 23   Date: 2013   
Pages: 1154-1159
DOI: 10.2143/TVG.69.23.2001512

Abstract :
Paragangliomen kunnen een uitgebreid symptomencomplex veroorzaken ten gevolge van de stimulatie van adrenerge receptoren door circulerende catecholaminen. Gastro-intestinale symptomen zoals paralytische ileus, een intestinale pseudo-obstructie, intestinale ischemie en necrose of perforatie komen zelden voor. De diagnose wordt bevestigd door middel van gestegen gefractioneerde metanefrinen op een 24-uursurinecollectie. Verdere beeldvorming kan de lokalisatie aanduiden. Gezien het verhoogde risico op maligniteiten en nog meer paragangliomen is een aanvullende 123 I-meta-iodobenzylguanidine (123 I-MIBG) aangewezen.
De voorkeursbehandeling is een chirurgische resectie na medicamenteuze hemodynamische stabilisatie. Het gebruik van fentolamine voor de behandeling van een refractaire intestinale pseudo-obstructie of paralytische ileus kan nuttig zijn.


A rare cause of intestinal pseudo-obstruction
Paraganglioma’s are rare, catecholamine-secreting tumours. They are seldom diagnosed when presenting as gastrointestinal complaints, being often overshadowed by the potentially life-threatening cardiovascular manifestation of the disease. The development of acute abdominal emergencies such as paralytic ileus, pseudo-obstruction, intestinal ischemia and necrosis, or perforation of the colon appears to be exceptional.
Once a diagnosis is established, patients should be operated after appropriate medical preparation. The administration of phentolamine is indicated to control the refractory ileus.


download article
3.236.59.63.