PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een 42-jarige patiënte met ernstig oedeem in het gezicht en orofarynx na het eten van aardbeien
Author(s): VAN GASSE A, SWERTS S, BRIDTS C, JORENS P, DE CLERCK L, EBO D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 20   Date: 2013   
Pages: 1005-1007
DOI: 10.2143/TVG.69.20.2001481

Abstract :
De ziektegeschiedenis van een patiënte met een aardbeienallergie wordt beschreven. Na een grondige anamnese aangevuld met in-vitro- en in-vivodiagnostiek wordt er achterhaald dat de aardbeienallergie geen alleenstaand fenomeen is, maar dat de patiënte ondertussen verschillende gevoeligheden voor fruit en groenten vertoont die hoogstwaarschijnlijk berusten op een kruisallergie voor Cannabis sativa. Zoals in dit tijdschrift reeds werd beschreven, lijkt deze kruisallergie tussen cannabis en fruit/groenten geassocieerd met een gevoeligheid voor een “non-specific lipid transfer protein” (ns-LTP). De identificatie van deze kruisallergie werd daarbij verricht aan de hand van componentgeoriënteerde diagnostiek. Het strikt vermijden van enig gebruik van en passieve blootstelling aan cannabis werd aangeraden, evenals het vermijden van vruchten en groenten die ondertussen verantwoordelijk gebleken zijn voor min of meer ernstige allergische reacties.


Strawberry-induced facial and oropharyngeal angioedema
The medical history of a 45-year-old female patient with an immediate and severe allergic reaction to strawberry is reported. History and additional testing reveals that she also suffers from an allergy to cannabis sativa. Moreover, the strawberry allergy appears secondary to the drug allergy and probably relates to a sensitization to non-specific lipid transfer proteins.


download article
3.226.97.214.