PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Heet, heter, te heet
Author(s): CALLE P, CALLE S, BRAECKMAN L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 20   Date: 2013   
Pages: 980-986
DOI: 10.2143/TVG.69.20.2001477

Abstract :
Blootstelling aan extreme hitte kan ervoor zorgen dat de thermoregulatie faalt. Vooral jonge kinderen, bejaarden en chronisch zieken lopen tijdens warme perioden een verhoogd risico. Het spectrum van hittegerelateerde ziekten varieert van milde aandoeningen tot een levensbedreigende hitteslag. Een snelle herkenning en behandeling kunnen het risico op sterfte aanzienlijk verminderen, maar desondanks blijft de mortaliteit hoog. Aangezien nagenoeg ieder sterfgeval door de hitte vermijdbaar is, hebben gezondheidswerkers de belangrijke taak om de gezonde bevolking en vooral de risicopatiënten te informeren over hoe hyperthermie voorkomen kan worden. Het Hittegolfplan van de federale overheid kadert hierin. Op de werkvloer is het de taak van de arbeidsgeneesheer om het risico van werknemers op overmatige warmtebelasting in te schatten. Ook geeft hij de werkgever raad bij het opstellen van een programma van technische en organisatorische maatregelen dat in werking treedt zodra de temperatuur te hoog oploopt.


How hot is too hot?
Extreme heat exposure may provoke a failure of the thermoregulatory systems of the human body. Especially children, the elderly and the chronically ill are at risk during hot summer days. Heat-related illness is usually mild, but -if untreated-progression to a life-threatening heat stroke is possible. Early recognition and prompt treatment are essential for the patient’s prognosis, but even then the mortality remains high. As heat-related fatalities are almost entirely preventable, physicians and healthcare workers play an important role by informing the general population and particularly the patients at risk.
The National Belgian Heat Wave Plan developed by the federal government is a useful tool to perform this task. In case of extreme heat exposure in the working environment, every employer has to design a heat plan, which will be activated when the maximum temperature thresholds are reached. To design this program, advice of the occupational physician is essential.


download article
35.173.48.53.