PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Prothetische tandheelkunde: evolutie in de voorbije tien jaar
Author(s): VAN WAAS MAJ
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 20   Date: 2013   
Pages: 974-979
DOI: 10.2143/TVG.69.20.2001476

Abstract :
De prothetische tandheelkunde is het onderdeel van de tandheelkunde dat zich bezighoudt met de behandeling van aangetaste en/of verloren gegane gebitselementen met behulp van kronen, bruggen en uitneembare gebitsprothesen. De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in dat vakgebied, waarbij de introductie en de algemene toepassing van orale implantaten de grootste verandering is. Implantaten bieden een perfecte ondersteuning voor kronen, bruggen en gebitsprothesen.
Daarnaast vervangen keramische restauraties vervaardigd met CAD/CAM (“computer-aided design”/“computer-aided manufacturing”) de klassieke metaalporseleinen restauraties meer en meer.
Ook kijkt men tegenwoordig anders aan tegen “verkorte tandbogen”, kaakgewrichtsklachten en bruxisme. Zonder molaren kan een mens goed functioneren en kaakgewrichtsklachten en bruxisme blijken veel minder te maken te hebben met de toestand van het gebit dan men vroeger dacht. Ze worden tegenwoordig dan ook vaker behandeld met counseling (uitleggen en geruststellen), fysiotherapie en stressvermindering.
Ten slotte kan er met adhesieve restauraties met composieten veel tandweefsel worden gespaard en verdringen ze de indicatie voor kronen en bruggen.






Prosthetic dentistry:evolution over the last ten years
Prosthetic dentistry involves the treatment of decayed or lost teeth by means of crowns, fixed partial dentures and complete dentures. Over the last ten years, much has changed in this field. The introduction and the utilisation of oral implants is the greatest change. Oral implants can perfectly support crowns, fixed partial dentures and complete dentures. Next to this, CAD/CAM (“computer-aided design”/“computer-aided manufacturing”) fabricated ceramic restorations more and more replace the conventional metal-ceramic restorations.
The attitudes on shortened dental arches, temporomandibular dysfunction and bruxism have changed. A person can function well without molars. Temporomandibular dysfunction and bruxism are not primarily related to the state of the dentition, but rather to psychosocial and behavioural factors. Actually, they are treated by counseling, physiothe­rapy and stress reduction.
With adhesive restorations using composites, tooth structures can be saved while the indications for crowns and fixed partial dentures are decreasing.


download article




34.204.175.38.