PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Klinisch onderzoek en medische ethiek: modellen
Author(s): RUBENS R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 69    Issue: 20   Date: 2013   
Pages: 968-973
DOI: 10.2143/TVG.69.20.2001475

Abstract :
De vooruitgang van de geneeskundige wetenschap is enkel mogelijk mits het uitvoeren van klinische experimenten. De basale studie kan starten bij het proefdier of op geïsoleerde weefsels of cellen, maar het definitieve bewijs kan slechts verworven worden bij de levende mens.
Na de rampzalige historische voorbeelden bestaat er al verscheidene decennia een deontologische regel en nu ook een wettelijke verplichting om elk onderzoek op mensen voor te leggen aan een ethische commissie. De beoordelaars in de commissie moeten volkomen onafhankelijk zijn. Ook moeten zij rekening houden met de “equipoise” en de “therapeutic misconception”. Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan bestaan er ook verschillen in de modellen die gebruikt worden voor het onderzoek. De noodzaak en de waarde van de toetsing moeten helpen om incidenten zoals de Propatria-studie in Utrecht en de TGN1412-proef in Londen zoveel mogelijk te vermijden. Wel moet verder onderzoek gestimuleerd worden om aldus de verzorging van de zieke en de lijdende mens steeds beter te maken.


Clinical Research and Medical Ethics
Progress in science-based medicine is only possible when clinical experiments are performed. Basic science can start in the animal or in isolated tissues or cells, but definitive proof is only available after trials on living men.
Given the lamentable historical examples, society has enforced an ethical and later even a legal obligation to submit every medical experiment to an ethics committee, whose members must be totally independent. Furthermore, they have to take into account the “equipoise” and the “therapeutic misconception”. Moreover, on both sides of the Atlantic Ocean differences in the models used for the investigation, do exist. The necessity and the value of the ethic’s assessment must help render sad incidents, as happened in the Propatria study in Utrecht or the TGN1412 investigation in London, impossible. Research, however, must be stimulated to improve the care of the sick and suffering human being.


download article
35.168.112.145.